ДОКУМЕНТИ

Стратегия за развитието на Национален музей „Земята и хората“ за периода 2021-2025 година

ГОДИШЕН ОТЧЕТ НА НАЦИОНАЛЕН МУЗЕЙ "ЗЕМЯТА И ХОРАТА" ЗА 2021 г.

ГОДИШЕН ОТЧЕТ НА НАЦИОНАЛЕН МУЗЕЙ "ЗЕМЯТА И ХОРАТА" ЗА 2020 г.

ГОДИШЕН ОТЧЕТ НА НАЦИОНАЛЕН МУЗЕЙ "ЗЕМЯТА И ХОРАТА" ЗА 2019 г.

ГОДИШЕН ОТЧЕТ НА НАЦИОНАЛЕН МУЗЕЙ "ЗЕМЯТА И ХОРАТА" ЗА 2018 г.

ГОДИШЕН ОТЧЕТ НА НАЦИОНАЛЕН МУЗЕЙ "ЗЕМЯТА И ХОРАТА" ЗА 2017 г.

ГОДИШЕН ОТЧЕТ НА НАЦИОНАЛЕН МУЗЕЙ "ЗЕМЯТА И ХОРАТА" ЗА 2016 г.

Правилник за устройството и дейността на Национален музей "Земята и хората" - София

Политика за защита на личните данни в Национален музей "Земята и хората" - София

Правила относно механизма на обработване и защита на лични данни в Национален музей "Земята и хората"

Заповед за определяне работно време и цени на входни билети на НМ "Земята и хората"

Длъжностно лице по защита на личните данни:
Име: Елица Димитрова - Николова
Данни за кореспонденция: бул. "Черни връх" №4; София 1421
Телефон: 0878 958 928
E-mail: earth.and.man@gmail.com
website: http://www.earthandman.org