ЛАБОРАТОРИИ

Рентгенова лаборатория.

Разполага с апарат за рентгенодифракционен анализ TUR M 62

Извършва:

  • фазов анализ
  • специализирани структурни изследвания: изчисляване параметри на елементарна клетка и размери на кристалити
  • анализ на геоложки, археоложки и наноматериали (тънки филми)

 Завеждащ– Денка Янакиева рентгенова дифрактограма на доломитРентгенова дифрактограма на доломит

рентгенова дифрактограма на серпентинит Рентгенова дифрактограма на серпентинит

 Микроскопска лаборатория.

Разполага с:

  • поляризационен комбиниран микроскоп Amplival PoL D
  • бинокулярен микроскоп Stemi 2000 –C с приставки за микрообекти и за дюншлифи;
  • камера за цифрова микрофотография ProGres CT3 (Zeiss), която може да се монтира и на двата микроскопа;
  • богата шлифотека с над 1 100 дюншлифа на скали и минерали от България и чужбина;

Извършва:

  • петрографски анализ на дюншлифи
  • минераграфски анализ на аншлифи
  • микрофотография на двата микроскопа

Забележка: приставката за дюншлифи на бинокулярния микроскоп е особено подходяща за снимане на дюншлифи с едрозърнести структури и шистозни текстури

Завеждащ– Светлана Енчева

 OLYMPUS DIGITAL CAMERAПоляризационнен микроскоп Amplival Pol D с камера за микрофотографии ProgRes CT3

микрофото на дюншлиф от концентрично-зонален ахат под бинокулярен микроскопМикрофото на дюншлиф от концентрично-зонален ахат под бинокулярен микроскоп

микрофото на дюншлиф от оникс-ахат под бинокулярен микроскопМикрофото на дюншлиф от оникс-ахат под бинокулярен микроскоп

микрофото на зонален везувиан под микроскоп Amplival Pol DМикрофото на зонален везувиан под микроскоп Amplival Pol D

микрофото на клиноцоизит под микроскоп Amplival PolМикрофото на клиноцоизит под микроскоп Amplival Pol

микрофото на мирмекити под микроскоп Amplival PolМикрофото на мирмекити под микроскоп Amplival Pol

микрофото на нарсарсукит под микроскоп Amplival Pol Микрофото на нарсарсукит под микроскоп Amplival Pol

микрофото на образец с иларионит под бинокулярен микроскопМикрофото на образец с иларионит под бинокулярен микроскоп

микрофото на образец с конихалцит под бинокулярен микроскопМикрофото на образец с конихалцит под бинокулярен микроскоп

Гемоложка лаборатория

Извършва дагностика на природни минерални образци и обработени скъпоценни и декоративни камъни, чрез измерване на оптични характеристики, показател на лъчепречупване, относително тегло, топлопроводност.

Издава писмена експертиза.