ШКОЛА ПО ГЕОЛОГИЯ И МИНЕРАЛОГИЯ

ВИЖ ПОВЕЧЕ


Година след създаването на Националния музей „Земята и хората” към него вече функционира кръжок за младежи с наклонност към минералогията, кристалографията и геологията. Първите занимания започват през есента на 1988 г. с ученици от IV до ХI клас, а също студенти от различни специалности. През 1989 и 1990 г. Чавдар Начев и Живка Янакиева организират обучението и експедиционната дейност на кръжочниците.

От 1991 г. кръжока по минералогия води Лариса Нешева. До 1996 г. съставът от ученици от ІV до Х кл. се обновява няколко пъти. В периода 1997–2002 г. текат индивидуални занимания с отделни ученици, които изявяват интерес към минералите.

Vladaia 2,1992Владая, 1992 г.

 От 2002 до 2005 г. с помощта на учителя Мариан Върбанов се съставят групи от Националната природо-математическа гимназия. Осем от тези ученици чрез кръжока участват в международен проект в Родопите и Испания.

V Ispania,zamaka Ueska , 2004

Замъкът Уеско, Испания, 2004 г.

 От началото на 2010 г., 22 години след създаването си, кръжокът вече се нарича Школа по геология и минералогия. Ядро на новата група са ученици в Х кл., науки за Земята в Националната природо-математическа гимназия. Втори основен лектор, представящ темите по геология, става Десислава Делибалтова. Школата продължава добрите практики на кръжока, като ги обогатява с новите възможности на кабинет по геология (техника, колекции и др. материали), с опит и съвременни идеи, с нови научни знания.

OLYMPUS DIGITAL CAMERAМинералогия, 2011 г.

 Около 200 са завършилите възпитаници на кръжока и школата. Голяма част от тях продължават образованието си в специалностите геология, география, химия, екология, биология, антропология в Софийския университет или в престижни европейски университети. Някои от по-малките се насочват към природо-математическите гимназии. В последните години броят на посещаващите школата расте, а възрастовият състав става по-пъстър – от І кл. до хора в зряла възраст.

Кътински пирамиди

Кътинските пирамиди, 2012 г.

 Школата по геология и минералогия към Националния музей „Земята и хората“ е една общодостъпна възможност за изучаване на геология и минералогия с помощта на опитни специалисти. Курсът на обучение е двугодишен, от октомври до юни, веднъж седмично по 2 учебни часа в удобно за участниците време.

OLYMPUS DIGITAL CAMERAВидове скали, 2013 г.

 Школата по геология и минералогия:

  • Дава основни знания по обща геология и минералогия, обясняващи възникването на Земята и важни процеси в нея
  • Допълва наученото в училище, създавайки цялостна представа и разбиране на природата и развитието на човека от далечното минало до днес
  • Свързва знания от различни области като математика, физика, химия, биология, география, история в реалистичен и рационален светоглед
  • Вдъхновява с постиженията на български и световни геолози, минералози и др. учени
  • Гради култура на знанието, просветена ценностна система и етични норми
  • Създава умение да се „чете” по минералите, скалите и особености на релефа
  • Насърчава и помага за създаване на лични колекции от минерали, скали и фосили
  • Запознава с експозициите, фондовете, библиотеката и лабораториите на музея "Земята и хората", както и със сродни институции
  • Включва геоложки екскурзии за събиране на минерални образци
  • Създава подходяща среда, сближаваща и подкрепяща будни деца, а понякога и техните родители с общи интереси към науката и природата
  • Издава сертификат на успешно завършилите

 IMG_0022

Борис Бонгалов води занимание три години след като е завършил школата, 2014

 OLYMPUS DIGITAL CAMERAМинерални структури и процеси, 2014 г.

 Пълният курс на школата е двугодишен с редуване през година на геология и минералогия.

IMG_0012Разпознаване на минерали, 2015 г.

IMG_0170Наблюдения с бинокулярна лупа, 2015 г.

IMG_0040Демонстрации на участник в школата, 2015 г.

За информация и записване:
мобилен: 0878 965 274 - в работното време на администразията - от понеделник до петък, 9:00 - 17:30ч.
е-mail: earth.and.man@gmail.com