ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА 2016 г.

„Денонощна физическа охрана на сградата на Националния музей „Земята и хората“ – гр. София, бул. “Черни връх” № 4, заедно с находящите се в нея помещения и обекти, всички движими културни ценности и вещи, както осигуряване на контролно-пропускателния режим и осъществяване на организацията по ПАБ (пожарна и аварийна безопасност) при спазване на нормативните разпоредби на Закона за частната охранителна дейност (ЗЧОД), съотносимата подзаконова нормативна уредба, условията и изискванията поставени от Възложителя“.

 

ОБЯВА НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

 

ОБРАЗЦИ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

 

УКАЗАНИЯ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

 

ПРОТОКОЛ