ИНТЕРАКТИВЕН КЪТ

Интерактивният кът е пространство в експозиционната зала за специализирани беседи, лекции и дискусии, уроци по геология с презентации, прожекции на филми и образователни игри.

Дейностите в къта са с предварителна заявка по разнообразни, избрани от учителите теми.

Примернен обхват на теми за беседи, лекции, уроци и презентации:

 • Минералите на Земята и на България;
 • Минерални ресурси (полезни изкопаеми) на Земята и на България;
 • Приложение на минералите като материали;
 • Скъпоценни камъни;
 • Геология и геоложка история на Земята и др.
  582430_485889324786578_1612862613_n

Научнопопулярните филми представят:

 • минералите и тяхната употреба;
 • произхода на Земята и земните сили;
 • горещия център на Земята и скалите, върху които живеем;
 • историята на Земята и предопределената от нея история на хората;
 • уникалността на планетата ни, приютяваща живота, но и криеща опасни заплахи. 

Ваканционните игри са занимателна форма в интерактивния кът, ориентирана към ученици до 6 клас. Протичат в зимните и пролетните ваканции.

Някои от Ваканционните игри са:

 • Как изникват кристалите?;
 • Минералословица;
 • Дървото на живота - от Земята до хората;
 • Да направим кристали от картон
 • Моята изложба на скали;
 • Подземните води;
 • Кога порасна Земята? 525207_524214980954012_739709488_n