ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПОСЕТИТЕЛИТЕ

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПОСЕТИТЕЛИТЕ

ПРАВА НА ПОСЕТИТЕЛИТЕ:

Да се възползват от възможностите за забавление и обучение, наслада от постоянните и временните експозиции на музея.

Да използват възможностите за учене и обучение предоставяни в интерактивния, детски образователен кът, геоложкия кабинет, школата по геология и минералогия, ваканционни игри.

Посетителите могат да се възползват от възможностите за предоставяне на общи и специализирани беседи, консултации с музейните специалисти, диагностика на скъпоценни камъни.

Посетителите могат да избират от богата културна програма, която се публикува на интернет сайта на музея и страницата му във Фейсбук.

Посетителите могат да се информират за събитията и дните с безплатен вход, която се публикува на интернет сайта на музея и страницата му във Фейсбук.

Посетителите могат да се възползват от възможностите за предоставяне на зали и организиране на събития в музея. Информация за условията е публикувана на  интернет сайта на музея. Запитвания се отправят по електронна поща.

Музеят разполага със съоръженя осигуряващи свободен достъп на хора със специфични потребности - рампа и асансьор.

Да прекарат ползотворно и приятно време в музея, като при при желание използват възможностите за гардероб, магазин за минерали, магазин за книги и сувенири, кътове за почивка.

Посетителите могат да подадат информация при некоректно отношение или нередности, на тел.: 02/865 66 39 или вътрешен тел.: 221.

 

ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПОСЕТИТЕЛИТЕ:

Посетителите следва да спазват общоприетите правила за поведение.

Да се съобразяват с поставените указателни и предупредителни знаци на територията на музея.

Да не влизат в конфликти с музейния персонал.

Да опазват музейните експонати, дори тези които е разрешено да се докосват.

Да не не влизат в служебните зали на музея.

Да съблюдават вътрешния ред и работното време на музея.

При посещение или участие в събития на групи деца/ученици, на територията на музея, ръководителите на групите носят отговорност за живота, здравето, безопасността и културното поведение на учениците, от началото до края на събитието.

При запитване и организиране на събитие на територията на музея да спазват установените процедури за вътрешна организация и ред.