КОЛЕКЦИЯ “ПЕТЪР ТРАНТЕЕВ”

Колекцията с пещерни образувания "Петър Трантеев" е една от най-ценните исторически научни колекции, съхранявани в НМ “Земята и хората”. Тя е събирана и обработвана от създателя на организираното пещерно движение в България Петър Трантеев в продължение на повече от 45 години при картирането и научните му изследвания в пещерите. Изключително място в нея заемат пещерните бисери - любима научна проблематика на автора, която той разработваше с удивителна систематичност, всеотдайност, постоянство, прецизност и дар на роден изследовател.

Националният музей “Земята и хората” получи колекцията “Петър Трантеев” през 1987 год., като дарение от синовете му Боян и Мартин Трантееви. С финансовата подкрепа на Националният дарителски фонд “13 века България” се издаде каталог на колекцията и е представена експозиция “Морфология на пещерни образувания”.korica Katalog