КОЛЕКЦИЯ “ПРОФ. ИВАН БОНЕВ”

Научната колекция Проф.Иван Бонев”  постъпи като дарение за Националния музей “Земята и хората” от семейството на известния учен - минералог през септември 2012 год. Тя е пряко свързана с научните интереси на нейния създател. Дарението съдържа 521 минерални образци и личния му архив, включващ полеви бележници, бележки по научните изследвания и комплект от публикациите на автора. Колекцията включва експонати от 36 български находища и единични образци от Русия, Канада, Перу, Испания, Полша, САЩ, Монголия, Македония. Всички образци са описани и инвентирани във фондовете на музея.

Минералите от колекцията, групирани по теми „Морфология на галенита”, „Морфология на сфалерита и халкопирита”, „Минерали от личната колекция на Иван Бонев”, „Разностранните интереси на автора” бяха експонирани във временна експозиция “Нови постъпления 2015 год.” Колекцията с съхранява във фондовете на музея и е достъпна за научни изследвания и наблюдения, при определените за това правила.

Колекция “Иван Бонев”  е една от най-стойностните научни придобивки за НМ “Земята и хората” до днес. Включването на образците в музейните фондове гарантира тяхното съхранение, популяризиране и възможност за допълнителни изследвания.

Научна колекция Проф. Иван Бонев/Prof. Ivan Bonev Scientific Collection
« 1 на 2 »