ДОСТЪП ЗА ХОРА СЪС СПЕЦИФИЧНИ ПОТРЕБНОСТИ

В музея са създадени следните условия за достъп на хора в неравностойно положение:

При главния вход има сградата има наклонена неподвижна рампа за достъп. Тя осигурява подход до информацията за посетители, продажбата на билети и първия етаж на експозиционната зала.

В началото на първия етаж на експозиционната зала е изградена вертикална повдигателна платформа (тип асансьор), която осигурява достъп до втория етаж на експозиционната зала.

asansiorВертикална повдигаща платформа.