ДИАГНОСТИКА НА СКЪПОЦЕННИ КАМЪНИ

Музеят има квалифицирани специалисти, които извършват диагностика на скъпоценни камъни в гемоложката лаборатория на музея.
При големи колекции или невъзможност съответните камъни да бъдат доставени в лабораторията на музея могат да се извършват и диагностики на място.
Не се извършва диагностика на предполагаеми метеорити и органични минерали.
Диагностиката на минерали и скъпоценни камъни се извършва в сряда от 10.00 до 12.00 ч. по предварителна заявка на телефон 02 865 69 42.

Web DIAGNOSTIKA