ДИАГНОСТИКА НА СКЪПОЦЕННИ КАМЪНИ

Музеят има квалифицирани специалисти, които извършват диагностика на скъпоценни камъни в гемоложката лаборатория на музея.
При големи колекции или невъзможност съответните камъни да бъдат доставени в лабораторията на музея могат да се извършват и диагностики на място.
Не се извършва диагностика на предполагаеми метеорити и органични минирали.
Диагностика се извършва всяка сряда от 10:00 до 12:00ч. при спазване на действащите към момента в страната противоепидемични мерки.
При необходимост ще бъдат налагани и допълнителни такива, които ще бъдат определяни за всеки индивидуален случай.

Web DIAGNOSTIKA