КОЛЕКЦИЯ “АХАТИТЕ ОТ ШУМЕНСКОТО ПЛАТО”

КОЛЕКЦИЯ "АХАТИТЕ ОТ ШУМЕНСКОТО ПЛАТО"

Ахатите са предмет на изучаване и колекциониране от минераложките и природонаучните музеи. В продължение на повече от шест десетилетия след откриване на Шуменските ахати от само в пет от българските музеи са постъпили ограничен брой образци от тях.

АХАТИТЕ ОТ ШУМЕНСКОТО ПЛАТО

Не съществува представителна колекция от всички разкрития на ахати от района на Шумен и липсва музейна сбирка, която да дава цялостна представа за облика и разнообразието на тези  природни образувания. В този смисъл цялостната представителна колекция от съхраненото ex-situ минерално разнообразие на ахатите от Шуменското плато се съхранява не в един, а в няколко български музеи. Създаването на общ каталог на ахати от Шуменското плато се явява необходимо условие за тяхното бъдещо съхраняване, изучаване и представяне пред публика.

НМ „Земята и хората” съхранява 20 бр. ахати и колекция шлифи от различни разкрития в района на Шуменското плато, постъпили във фондовете под формата на дарения и собствени сборове на специалистите на музея.

Образците са изучени подробно, определени са агрегатообразуващите минерали в ахатите като сред тях за първи път в България е описан минералът моганит. В резултат е издадена книгата „Ахатите от Шуменското плато, съхранени в българските музеи” с автори Ж. Янакиева и Ч. Начев. Съставен е каталог на регистрираните в българските музеи ахати от Шуменското плато с богат фото- материал, което е част от дейностите на Националния музей „Земята и хората” за изучаване и съхраняване на  природното разнообразие на България.