14 ФЕВРУАРИ – ОТДАВАНЕ ПОЧИТ НА СВЕТИ КОНСТАНТИН КИРИЛ ФИЛОСОФ

1150 години от Успение на Св. Константин Кирил Философ. 

Вицепрезидентът на Република България г-жа Илияна Йотова откри в Националния музей "Земята и хората" международна научна конференция по повод 1150-годишнината от кончината на св. Кирил Философ, организирана от Кирило-Методиевският научен център – БАН.
Събитието под надслов „Нему да бъде слава, чест и почит – 1150 години от кончината на Константин-Кирил Философ“ се провежда от 13 до 15 февруари 2019 г. в БАН и в Софийския университет.

Участват над 50 учени от 6 страни – България, Германия, Гърция, Италия, Полша и Русия. Откриването е в музея „Земята и хората“, където е представена изложба, посветена на първоучителя. Ще бъдат изнесени три встъпителни доклада: „Съвременните кирило-методиевски изследвания в Европа – посоки, резултати, перспективи“ (С. Николова, България); „Св. Кирил в Рим и в паметта на Рим“ (Кр. Станчев, Италия) и „Паметта за св. Кирил в Солун (А. Деликари, Гърция).
Заседанията ще продължат на 14 февруари в зала „Проф. Марин Дринов“ – БАН и на 15 февруари в СУ „Св. Климент Охридски“. Всички доклади от конференцията ще бъдат издадени в специален том на поредицата на КМНЦ „Кирило-Методиевски студии“.

 


14 Февруари, денят на Успението на Константин-Кирил Философ, традиционно се отбелязва в Националния музей "Земята и хората" като ден за отдаване почит към делото на Константин Кирил – Философ.

Честванията се провеждат от 2009 година, като през годините съорганизатори на събитията са били Съюзът на българските писатели, Съюзът на българските музикални и танцови дейци, Националният църковно-исторически и археологически музей, Националната гимназия за древни езици и култури и др. От 2010 г. празникът се отбелязва съвместно с Кирило-Методиевския научен център при БАН.

На този ден в НМ "Земята и хората" си дават среща творци и преподаватели, ученици, студенти и граждани, звучат музикални и вокални изпълнения, авторски рецитали, научни доклади, лекции и съобщения, които превръщат датата в празник на българската духовност.

Тържествата се откриват с тематични изложби, посветени на делото на Св.св. Кирил и Методий и техните ученици, предоставяни от Кирило-Методиевския научен център.

На 14 февруари 2017 г. от 11 часа в зала „Гигантски кристали“ на Националния музей „Земята и хората“ започват проявите, свързани със събитието.

Десислава Найденова, гл. асистент в Кирило-Методиевския научен център при БАН,  представи постерната изложба „Св. Климент − просветителят”. Инна Димитрова е запознаа присъстващите с интересни факти около създаването и употребата на първата славянска азбука.

Гостите на събитието ще могат  се насладиха на изпълнението на хора на Национална гимназия за древни езици и култури „Константин Кирил - Философ“, под ръководството на Даниел Иванов.