ДИАГНОСТИКА НА АРТЕФАКТИ

Музеят „Земята и хората” системно работи за диагностика на артефакти от минерали, скали и руди по заявка на археолози. За целта в музея са създадени еталонни колекции от природни суровини (кремък, обсидиан, нефрит, мрамор, скъпоценни камъни, глини и др.) от техните естествени находища в България и чужбина.

Образците от еталонните колекции са изучени с инструментални методи (рентгенова дифракция, химичен състав, елементи следи, оптична микроскопия, текстурен анализ и др.), което подпомага определянето на артефактите. Крайната цел е диагностицирането, описанието на свойствата на материалите и откриването на кариерните източници на суровините.

flint kolection

Част от еталонната кремъчна колекция - кремъчни конкреции, ядра и дебитаж.