КАБИНЕТ ПО ГЕОЛОГИЯ

През 2006 г. бе създаден Кабинетът по геология в музея с финансова помощ на Международна фондация ЕкоЛайф и фондация „Земята и хората” по проект на музея. От 2007 г. бяха подредени 4 витрини и постъпиха дарения на колекции от минерали, фосили, геоложки карти и др. Основна част от образците са от собствен сбор на служители на музея с особено голям принос на Петко Петров. По-късно постъпват колекции от Музея по палеонтология и исторична геология и преподаватели в Софийския университет, от Геологическия институт на БАН, Софгеопроучване, доц. Васил Атанасов и доц. д-р Александър Султанов от Минно-геоложкия университет, и др.

От 2008 г. започна изучаването на геология в кабинета. Кръжокът по минералогия към музея намери така необходимата му собствена територия и от началото на 2010 г. вече се нарича Школа по геология и минералогия. Снабдяването с мултимедиен прожектор през 2009 г. увеличи многократно възможностите за представяне на темите в кабинета, включително и с филми. Кабинетът продължава развитието и обогатяването си.

_12H6791

_12H0218

 Учебните колекции са представени в 6 големи витрини: Минерали; Минерални ресурси; Магмени скали; Седиментни скали; Метаморфни скали и Вкаменелости (палеонтология). В образователния фонд са включени над сто минерални вида, десетки видове скали и основни групи фосили. Специализирани тематични сбирки са: Природни пигменти; Кристална симетрия; Вулкански продукти; Изветряне.

_12H0215

Обучението в кабинета е основано на непосредствен сетивен контакт с природните образци - минерали, скали, руди и фосили. Освен да ги разпознават, децата се учат да извличат информация за условията на тяхното образуване и по-късните промени. Особено обичани са демонстрациите на свойства и процеси. Таблица на Моос

Учебният кабинет по геология е оборудван с поляризационен микроскоп, бинокулярна лупа, хидростатични електронни везни, лабораторна стъклария и реактиви, геоложки карти, структурни модели, кристалографски форми, мултимедия и др.

     нова епруветкавезни   лупа

_12H0222

Кабинетът съхранява десетки научнопопулярни филми за Земята. Темите се представят с презентации, подготвени от уредници в музея. На разположение са и специално създадени образователни игри и пособия: „Минералословица”, „Изложба на скали”, „Дърво на живота”, „Подземни води”, „Магнитни полюси” и др.

Кабинетът по геология в музея “Земята и хората” е общодостъпен. Приемат се всички желаещи да изучават геология и минералогия, с единственото условие да не смущават образователния процес и да не представляват заплаха за останалите ученици.

   куб тетраедът

Към момента няма информация за функциониране на подобен кабинет на друго място в нашата страна.

_12H0226

Национална мрежа от кабинети по геология

Със съдействието на Националния музей „Земята и хората” са учредени още няколко кабинета по геология в страната.

През 2008 г. бе създаден кабинет в Дома на металурга в Асеновград, финансиран от КЦМ 2000 АД. Той е предназначен за Клуб по интереси „Млад геолог” към Професионалната гимназия „Цар Иван Асен II”. Целта на тази извънкласна форма е да подготвя ученици в областта на геоложките проучвания. През 2009 г. и 2011 г. 6-ма членове на клуба участват във Всерусийските олимпиади на младите геолози, съответно в гр. Таганрог и в гр. Томск. Разработването и реализацията на програмата на клуба се осъществи и с помощта на музея „Земята и хората”.

2011 Ученици от Асеновград на Олимпиада по геология в Русия, Radioaktiven fon

През 2010 г. бяха предоставени учебни колекции от скали и минерали, методически и информационни материали за кабинет по география и геология в СОУ „Христо Ботев” - Враца, създаден с усилията на проф. д.г.н. Ангел Кунов от Геологическия институт на БАН. Значението на този кабинет за развитието на подрастващите в града се усилва от почти едновременното откриване на впечатляващата Геоложка експозиция „Каменна дъга” в Регионален исторически музей – Враца.

През 2011 г. музеят подготви проекта и експозицията на кабинета „Земята и хората” в Санаторно-оздравителния комплекс „Камчия”. Неговата основна цел е организация на извънкласните дейности в условията на краткосрочно пребиваване в детския лагер. В кабинета протичат занятията по приложни изкуства с използване на природни материали. Колекцията от минерали, скали и полезни изкопаеми буди любопитство и подтиква децата да търсят и намират отговори.