ОБРАЗОВАТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ

Лозен 2011 copy

Образователната програма на Националния музей “Земята и хората” е в областта на минералогията и геологията. Музейната експозиция и образователният фонд са отлични учебни материали.

Изучаването на минералогия и геология в музея е удоволствие, забавление и хоби за малки и големи.

 Светът, видян с очите на минералог и геолог започва да разкрива своите дълго пазени тайни, може да бъде осмислен, става познаваем и предвидим. Тези нови наблюдения и знания помагат за свързване в цялостен светоглед на училищни знания по физика и химия, биология и география, математика и история, а също така любопитни факти от книги, филми или интернет.

Националният музей “Земята и хората” е общодостъпният научно-образователен център по минералогия и геология в нашата страна.