ЕКСПОЗИЦИЯ “МИНЕРАЛНИ РЕСУРСИ НА БЪЛГАРИЯ”

 

1рудник “Асарел”

Постоянната експозиция в раздел „Минерални ресурси на България” представя минералните богатства на страната ни: руди на черни, цветни и благородни метали; неметални полезни изкопаеми - индустриални минерали и декоративни скали; нетрадиционни минерални суровини. Образците включват не само типичното орудяване, а и вместващите го скали.

2Гипс, рудник “Кошава”

Експозицията съдържа около 500 от съхраняваните в раздела 3100 минерални образци.

Madan-daКомпактен галенит, рудник “Бориева”

 Добивът на мед в момента е съсредоточен в Средногорската зона. Във витрини Е 227 и Е 228 могат да се видят образци от действащите находища: Челопеч - най-голямото златно-медно в Европа, Елаците и Асарел - с най-големите открити рудници у нас. В две витрини (Е 229 и Е 230) са представени медни руди от изчерпаните рудници в района на: Бургас и Малко Търново.

ChelopechМедно-пиритна руда, находище Челопеч

Във витрина Е 233 са експонирани образци от полиметалните находища: Чипровци, Руен, Седмочисленици. Витрини Е 224 и Е 225 включват руди на волфрам и молибден от находища: Говежда, Грънчарица, Мартиново, Елаците, Медет.


Novoseltsi-daКварц от алувиални наслаги, висококачествен пиезокварц и поликристален силиций, кариера “Новоселци”

 Витрина Е 231 включва образци на злато-съдържащи руди от:  мина “Злата”, находищата: Челопеч, Елаците, Чала, участък “Ада тепе” на находище Хан Крум, участък “Надежда” на находище Трън.

Elatsi 21467-daБорнит с включения от самородно злато и минерали от платиновата група, находище Елаците

Във витрина Е 232 са изложени образци от злато, добито от разсипни (вторични) находища: поречията на реките: Огоста, Мътивир, Арда и Върбица; кариерите за инертни материали „Новоселци” и района на гара Искър.

13082_ razsipno Au, Ardino - daСамородно злато, с. Ардино

Руди на черни метали: хром (находища: Добромирци и Голямо Каменяне, рудопроявления: Аврен и Брусевци), желязо (находище Крумово) и манган (находище Оброчище) могат да се видят в Е 222, Е 223 и Е 226.

В експозицията са показани и някои от неметалните полезни изкопаеми, добивани у нас.

Halit, Mirovo DaХалит с аргилит (сондажна ядка), нах. Мирово

Makaroni

Представени са находища на кварц - каолинови пясъци от източната част на Дунавската равнина (Е 234).

Може да се види още: флуорит, добиван и сега в участък „Лукина падина” на находище Чипровци - изток, а в миналото - от находища Славянка и Михалково; уникалните със свойствата си и областите на приложение: зеолити от района на Кърджали (Е 237), вермикулит от Ихтиманско (Е 236), перлит и бентонитови глини от района на Кърджали (Е 234).

Fluorite -23577-daФлуорит, находище Чипровци-изток

Витрини Е 239 и Е 240 включват разнообразни естествени декоративни скали от Пиринския, Родопския и Странджанско Сакарския район. Могат да се видят мрамори, варовици, пясъчници, гранит.

Rodonite-daРодонит, находище Еньовче

Pave 01109 - da

Монцонит, кариера “Черноморец”

Във витрина Е 221 са експонирани нетрадиционни минерални суровини - от естествени или техногенни находища, промишлени отпадъци.

Kianit 9528-daГранат - кианитови шисти, Чепеларе

Могат да се видят: битуминозни шисти, кремъчни скали, жилен кварц, българити, фосфорити, графит в мрамори и шисти, суровини за черни метали в качеството на минерални пигменти, късове и брашна от варовици и мрамори – отпадъци при добива и обработката; отпадъци от обогатяването, шлаки от металургията, гипс, получаван при сяроочистка на лигнитните въглища от Източномаришкия басейн и материали от него – различни видове гипсокартони, сяра от пречистката на отпадните води при нефтопроизводството.

 
Lampa Bradva, chukМедна брадва,  лампа и чукове, намерени в  района на град Враца

 

 

Logo NMZH

Адрес

София 1421 бул."Черни връх" 4

тел.: 02 865 66 39

© Автор: Светла Атанасова

© Снимки, дизайн: Студио НМ “Земята и хората”