ДРУГИ ОБРАЗОВАТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ

Националният музей „Земята и хората” има дългогодишен опит и история на разнообразни образователни инициативи. В последните години посоките на развитие се задават от естествените предпочитания на хората, в отговор на които музеят предлага:

 • Специализирани занимания по заявка
 • Ваканционни игри
 • Изнесени музейни програми
 • Гостуващи в музея образователни активности

 Специализирани занимания по заявка: Програмите се създават по желание на учители (ръководители, родители) в широк тематичен обхват, предлаган от музея:

 • кристали, минерали, скали и руди – образуване и свойства;
 • минерални ресурси и материали;
 • образуване и строеж на Земята;
 • тектонски движения и форми;
 • промени в недрата и релефа – причини и резултати;
 • геоложка роля на водата, атмосферата и климата;
 • развитие на Земята, праисторическия живот и човека;
 • геоложка история, строеж и минерални ресурси на България;
 • значение на геологията за живота на хората;
 • масови изчезвания; заледявания; вулкани; земетресения; метеорити;
 • геоложка опасност.

 Заниманията са различни комбинации от: беседа, музейна експозиция, учебна колекция, образователен или научен филм, презентация, дискусия, викторина, демонстрация, опити, работа с модели, игра, ателие. Всяко занимание е уникално, създадено в творческо сътрудничеството на уредника с учителя и е съобразено с нуждите и възможностите на конкретните ученици.

 Примерни занимания: „Образуване на Земята”, „Химичен състав на Земята”, „Кристални структури и форми”, „Физични свойства на минералите”, „Видове скали”, „Магнитни минерали и земен магнетизъм”, „Вулкани”, „История на Земята”, „Земята и животът”, „Геоложко развитие на България” „Минералите в историята на човека”, „Подземни води”...

 Специализираните занимания, Геоложкият кът, експозицията и научнопопулярните филми в музея са особено подходящи за клубовете по проект „Училище за себеутвърждаване и подготовка към европейски хоризонти” (УСПЕХ) на Министерството на образованието и науката, тъй като минералогия и геология не се изучават в училище. От 2012 до 2015 г. ежегодно десетки клубове посещават музея със специализирани еднодневни или по-продължителни занимания.

 Темите се модифицират според възрастта. Заниманията продължават от 1 до 2 часа. Подходящи са за един клас или по-малка група. Цена: 20 лв.

Ваканционни игри. Занимателна форма с водещ през зимните и пролетните ваканции, ориентирана към училищна възраст до 6 клас.

Дървото на живота DSCF3012

  Игрите „Как изникват кристалите?”, „Минералословица”, “Дървото на живота - от Земята до хората”, „Да направим кристали от картон”, „Моята изложба на скали”, „Кога порасна Земята?”, „Минерал ли е ледът?” и др. интегрират играта с разказа, откривателството с творческото ателие или състезанието. Темите се обновяват и обогатяват.

 Кристални форми_12H8428

Техника на огнивото DSCF9127

Веселата група от непознати деца учи неусетно, докато играе с пълна концентрация или максимално вълнение. Остават незабравими спомени и очакване игрите да продължат. Точните дни и часове, теми и съдържание се обявяват месец предварително в информационни материали на музея, интернет и медии.

 Вход с музейни билети.

Информация търсете в блога http://zemyataidecata.blogspot.com/ Фейсбук http://zemyataidecata.blogspot.com/ ел. 02/865 66 39

 Изнесени музейни програми. Националният музей „Земята и хората“ ежегодно участва с образователните си програми в български и международни изяви.

EXPO4KIDS DSC07464

Гостуващи в музея образователни активности: Най-значими от многобройните гостуващи образователни събития в музея са:

 •  изложбите на CERN с постоянно присъстващи учени, обясняващи и отговарящи на въпросите на посетителите, с авангардни атракции, прожекции и презентации

24-10-2014-21-27-07 CERNСедмица на водата (16 – 22 март) – наситена програма с десетки ателиета за деца, демонстрации, викторини и др.