ПРОГРАМА ЗА МЕСЕЦА

ПРОГРАМА ЗА МЕСЕЦ ЯНУАРИ 2022 г.

Временна изложба „Нови постъпления 2021“
от 01 до 31 януари от 10 до 18 часa
Вход с билети


Временна изложба на книги
„Минералогията - най-древната геонаука" -
НМ „Земята и хората“ и Българското минералогическо дружество
от 01 до 31 януари от 10 до 18 часа
Вход с билети


Временна изложба
„Минерали и скъпоценни камъни във филателията“ -
колекция на проф. Р. Костов
от 01 до 31 януари от 10 до 18 часа
Вход с билети


Постерна изложба
"Археоминералогия в българската праистория"
Българското минералогическо дружество
от 01 до 31 януари от 10 до 18 часа
Вход с билети


Временна изложба
„Раждането на Луната – геоложка история“
от 28 януари до 07 септември от 10 до 18 часа
Вход с билети


Забележка: Програмата подлежи на актуализиране