ИЗЛОЖБА „ЗЕЛЕНАТА ПРИКАЗКА НА КАМЪКА“

Това е името на новата временна експозиция в НМ „Земята и хората“. Цветът на минералите е първото тяхно качество, което забелязваме. Зеленият цвят е символ на пролетта и оптимизма, носи със себе си чувството за живот. От известните над 6000 минерални вида, 900 имат зелен цвят или нюанс. В този лабиринт от красота, шест витрини в експозиционната зала на музея разкриват тайните на някои от най-великолепните минерали. Всяка витрина разказва уникална история на цвета, блясъка и магията, която природата е създала преди милиони години. Всички минерални образци са от фондовете на музея. Експонирани са някои от най-впечатляващите със своя блясък, рисунък и разнообразие на зелени цветове минерали. Групирани са в зависимост от химичния елемент - хромофор, който се съдържа в тях и е носител на зеления цвят: мед, желязо, хром, ванадий, титан, никел, кобалт и други.

Присъстват смарагди от: Колумбия, Бразилия, Мозамбик, Русия и легендарните мини на египетската царица Клеопатра. Медни арсенати, сулфати и фосфати с различни нюанси на зеления цвят от древните рудници за сребро и олово в района на гр. Лаврион, Гърция. Представен са също: малахит от Централно-африканския меден пояс и Русия; нефрит от Русия; демантоид – най-редкият и ценен гранат от полуостров Камчатка; султанит (скъпоценна разновидност на диаспора) от провинция Мугла, високо в Анадолските планини на централна Турция; турмалини от Бразилия и Афганистан; атакамит от чилийската пустия. Могат да се видят още много други минерали, образувани през различни геоложки епохи, при различни условия, обединени от зеления си цвят.

Хлорит, Иркутск, Русия. Оцветен от двувалентно желязо в състава.

Празопал (разн. на опала) и хризопраз (разн. на кварца). Дължат цвета си на никел-съдържащи минерали.

Малахит от ДР Конго и изделия. Дължи цвета си на двувалентна мед в състава.

Верделит, Бразилия. Дължи цвета си на примеси от двувалентно желязо.

Флуорит, Монголия. Зеленият цвят се дължи на примеси от самарий, а жълтеникаво зеленият - итрий и церий.

Уваровит (разн. на граната), Сарановски рудник, Русия. Съдържа тривалентен хром.

Светла Старирадева

Главен уредник в НМ „Земята и хората“