ЕКСПОЗИЦИЯ “СКЪПОЦЕННИ И ДЕКОРАТИВНИ КАМЪНИ”

 "Красота, дълговечност, рядкост това са трите главни достойнства на истинските скъпоценни камъни”                                                          Дж. Смит

Скъпоценните  камъни са предимно  минерали, които се характеризират с красив цвят, прозрачност, силен блясък, игра на цветовете и др. Те се отличават с висока твърдост, химическа устойчивост и способност добре да се шлифоват и полират. За да бъде един камък скъпоценен трябва да е и рядък.

Към декоративните скъпоценни камъни се отнасят полупрозрачните и непрозрачни минерали и скали с включения или рисунък, използувани за направа на художествено-декоративни изделия.

Науката, която се занимава с изучаването на скъпоценните камъни се нарича гемология (от латинското „гема„ – скъпоценен камък и „логос„–знание).

Скъпоценните камъни се срещат в природата  като кристали. Те се обработват, за да се подчертаят качествата им, за да се отстранят някои природни дефекти и да им се придаде желаната форма. Прозрачните скъпоценни камъни се обработват по – специфичен начин – фасетиране.  Придават се строго определени геометрични форми с различни по форма и големина фасети (стени). Съществуват два основни  фасетиране – брилянтово и стъпаловидно. Непрозрачните камъни се обработват като им се придава закръглена форма – кабошон. Теглото на обработените скъпоценни камъни се измерва в карати. Един карат е равен на 0,2 грама.

Броят на използваните днес видове и разновидности скъпоценни камъни непрекъснато се увеличава – едни от последните открити са чароита и танзанита.

Колекцията „Скъпоценни и декоративни камъни” представя най-привлекателните експонати в музея. Тя включва 2513 образеца от 41 държави. Само 1189 от тях са експонирани и показват в естествен или обработен вид, както скъпоценни камъни, така и декоративни материали от България и от далечни и екзотични страни.

 1Скаполит, Танзания

2

                                                Ахат, Бразилия

В експозицията веднага можете да различите диамант, рубин, сапфир, смарагд (изумруд), аквамарин, топаз, гранат и други добре познати на всички скъпоценни камъни. Особено място сред тях заемат сравнително пълните колекции от разновидностите на берила, топаза и кварца.

3Синтетичен диамант, Русия

 4Аквамарин, Пакистан

Показани са почти всички разновидности на берила - класически зелен смарагд (изумруд), морскосин аквамарин, жълт хелиодор, златист берил, розов морганит и безцветен гошенит (витрини Е 269 и Е 271). Тук може да се види материализиран вечния човешки стремеж за разкриване тайните на природата – произведените по синтетичен път смарагди са трудно различими от природните.

5Смарагд, Русия

6Синтетичен смарагд, Русия

Топазът (витрини Е 268 и Е 272) представлява особен интерес с уникалните по своя размер кристали от Волин – Украйна: от безцветни до тъмносини и оранжево-кафяви и всичките са с безукорно ювелирно качество.7Топаз, Украйна

8Топаз, Украйна

Във витрини Е 283, Е 284, Е 277 и Е 278 са показани в природен и шлифован вид разно-видности на един от най-разпространените минерали - кварца: виолетов аметист; оранжево-жълт цитрин; аметрин - съчетаващ цветовете на аметиста и цитрина; опушен кварц и черен морион; розов кварц и безцветен планински кристал; халцедон и опал в различни цветове, включително и благороден опал от най-известните световни находища; пъстри ясписи и вкаменени дървета.

9Благороден опал, Австралия

Съчетанието на скритокристалните разновидности на кварца - халцедон и кварцин, с кварц, аметист и опал, довежда до невероятното разнообразие на ахатите. Във витрини Е279, Е280, Е280, Е281, Е285 е представена част от богатата колекция от български и бразилски ахати.

10Ахат, България

11Ахат, Бразилия

Специално внимание заслужава и колекцията от над 180 кабошона от разнообразни кварц, ахати и ясписи от различни български находища (Е263 до Е266).

12Опализирано дърво, Драгойново, България

Експозицията включва редки и екзотични скъпоценни камъни като скаполит, евклаз, датолит, данбурит, танзанит, сподумен (кунцит, хиденит), аксинит (Е261, Е262) и кианит (Е276).

Тук могат да се видят чудесни колекции от минерални образци и художествени изделия от декоративни камъни, като високо ценените в Азия нефрит и жадеит (Е 274). Във витрина Е 275 са събрани първокласни образци от малахит и родонит от най-известните световни находища. Впечатлява пълната колекция на лазурит от цял свят, включително и от най-известните, работещи вече 2500 години, находища в Афганистан. Забележителни по размер и качество са образците от единственото известно находище на чароит в Сибир. Класически лабрадорити просветват със син пламък в Е 286.

13Лабрадорит, Русия

14Малахит, Урал, Русия

В Е 267 наред със смайващите цветови ефекти на благородния опал от най-известните световни находища в Австралия и искрящия огнен опал от Мексико и Казахстан, "кротува" и един пришълец от космоса - тектит. Зелените капки от природно стъкло са се образували, когато огнен дъжд от разтопен метеорит е паднал във водите на река Вълтава.

16

Тектит, Чехия

15

Огнен опал, Казахстан

17Чароит, Русия

 Logo NMZHАдрес

София 1421 бул."Черни връх" 4

тел.: 02 865 66 39

© Автор: Петко Петров

© Снимки, дизайн: Студио НМ “Земята и хората”