СТРУКТУРА

СТРУКТУРА НА НМ „ЗЕМЯТА И ХОРАТА”:

Ръководство
Директор на НМЗХ – Светлана Енчева
Зам. директор –  Гено Цонков

Отдел „Фондове и експозиции“
д-р Петко Петров – ръководител

Отдел "Научно изследователски –
лабораторни и теренни изследвания
с научна група и научен архив“
Лариса Нешева – ръководител

Отдел „Връзки с обществеността“
Милена Христова – ръководител

Отдел „Административно-финансов“
Василка Благойчева – технически сътрудник

За контакти:
телефон: 02 865 66 39
e-mail: earth.and.man@gmail.com