ЦЕНОРАЗПИС ЗА УСЛУГИ

Заявки за събития се приемат само по електронна поща,
като следва да се посочат дата, формат на събитието, продължителност и по възможност информация в детайли.


 

 

 

 


 

Внасянето на храни и напитки в експозиционната зала не се допуска. 

Изключения се допуска при:
- събития със специфичен профил (коктейли/изложения);
- когато „коктейл“ е изрична и неразделна част от събитие с друг формат - това е калкулирано в офертата, подадена от НМЗХ и записано в придружаващия събитието договор. Всички коктейли са предоставени и обслужени от фирми за кетъринг за сметка на организатора на събитието;
- организаторите организират почистване за своя сметка, след края на събитието.

s