Проект „Закупуване на оборудване за фотодокументация на образците от основен фонд на НМ „Земята и хората“, като част от дигитализацията на движимите културни ценности.“

Проектът се реализира с финансовата подкрепа
на Министерство на Културата

Проектът се класира на шесто място в конкуренция със 170 проектни предложения в обявената в началото на ноември 2020 от Министерство на културата сесия „Дейности по опазване и представяне на движимото културно насл едство и визуал ните изкуства в музеите и художествените галерии“.
Реализацията му вече започна, а тук ще намирате актуална информация за развитието му през 2021 г.