Проект „Реновиране и подобряване на достъпността за незрящи деца и техните придружители на Образователен детски кът по геология и минералогия в музея“

Проектът се реализира с финансовата подкрепа
на Министерство на Културата

Проектът се класира на осмо място в конкуренция със 170 проектни предложения в обявената в началото на ноември 2020 от Министерство на културата сесия „Дейности по опазване и представяне на движимото културно наследство и визуалните изкуства в музеите и художествените галерии“.

Реализацията му вече започна, а тук ще намирате актуална информация за развитието му през 2021 г.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

13.05.2021 г.

Екипът на НМ „Земята и хората“ премина специализирано обучение за асистенция на посетители с нарушено зрение, във връзка със спечелилия финансиране от МК проект „Реновиране на Образователен детски кът по геология и минералогия в музея и подобряване на достъпността му за незрящи деца и техните придружители“.
В обучението участваха всички уредници на НМ „Замята и хората“, като и онези от неговите служители, които контактуват с партньори на Музея.
Материалите на Брайлова азбука – дипляни, анотации, надписи и указания за изработени и започва подготовка за поставянето им в обновеното пространство на Детския кът.