ИЗЛОЖБА „В ЧУДНИЯ СВЯТ НА КОНКРЕЦИИТЕ“

Гостуваща изложба
„В чудния свят на конкрециите“ - колекция на Ванюша Иванов

Експонирани са образци от колекцията на дългогодишния любител на минерали Ванюша Иванов, който ги открива преди няколко години. Изследвани са и са научно описани от доц. д-р Любомир Методиев и Александър Иванов от Геологическия институт на БАН.
Конкрециите са минерални агрегати с концентрично-слоест строеж, формирани при локалното натрупване на вещества в седиментни скали и почви. Отличават се с разнообразен състав, строеж, морфология и възраст на вместващите ги скали, а също и с различни физикохимични свойства на включващите ги почви.
В България са известни находища на конкреции от всички краища на страната. Много често минералите в конкрециите са подредени в прекрасни природни картини, скрити зад привидно еднообразна външна обвивка. Експозицията представя полирани срезове от сулфидно-карбонатни (сидеритови, калцитни и пиритни) конкреции от палеозойски и юрски скали от района на гр. Своге, Западна Стара планина.
С настоящата изложба искаме да обърнем внимание на тези интересни природни образувания, които са важна част от геоложкото разнообразие у нас.