ПРОЕКТИ

През 2021 г. НМ „Земята и хората“ спечели финансиране в обявената в началото на януари 2021 г. от Министерство на културата сесия „Дейности по опазване и представяне на движимото културно наследство и визуалните изкуства в музеите и художествените галерии“.
По проекта ще бъде изградена система от насочено (точково) осветление в зала „Гигантски кристали“ като централно експозиционно пространство на НМ „Земята и хората“.

През кризисната 2020 г. НМ „Земята и хората“ се включи и в двете обявени от Министерство на Културата конкурсни сесии на тема Дейности по опазване и представяне на движимото културно наследство и визуалните изкуства в музеите и художествените галерии“.

Представени бяха три проекта, като и трите получиха финансиране.

Проект Подновяване на реквизити в експозициите на Национален Музей „Земята и хората“ бе подаден в средата на месец март, дни преди обявяване на извънредното положение.

Въпреки затрудненията, предизвикани от наложените ограничения, проектът бе реализиран в предварително планирания срок.

С реализацията му значително се подобри естетическият изглед на витрините и изложените в тях експонати; увеличи се ефектът на естествената светлина, идваща от остъкления покрив на сградата; олекоти се цялостният изглед на всяка витрина.

На обявената в началото на ноември сесия, НМ „Земята и хората“ кандидатства с два проекта:

  • Закупуване на оборудване за фотодокументация на образците от основен фонд на НМ „Земята и хората“, като част от дигитализацията на движимите културни ценности.“

  • Реновиране и подобряване на достъпността за незрящи деца и техните придружители на Образователен детски кът по геология и минералогия в музея“.

Проектите на НМ „Земята и хората“ се класираха на шесто и осмо място в сесия, за която са подадени 170 проекта – брой, значително надвишаващ предложенията по предходни сесии.

Новини за развитието на проект „Реновиране и подобряване на достъпността за незрящи деца и техните придружители на Образователен детски кът по геология и минералогия в музея“ може да следите тук.


2021 г.: Създаване на 3D 360 градуса HDR 4K виртуална разходка с интерактивни тагове за интернет сайта и FB профила на НМ Земята и хората. 

2021 г.: Предпечат и печат на актуализирана музейна документация, свързана с научната работа и регистрацията на движимите културни ценности в музеите и художествените галерии – съгласно Наредба №Н-6/11.12.2009 г. за формиране, управление и идентификация на музейните фондове (загл.изм. и доп. ДВ бр. 87/2020 г.)

2021 г.: Изграждане на система от насочено (точково) осветление в зала „Гигантски кристали“ като централно експозиционно пространство на НМ „Земята и хората“

2020 г.: Проект „Реновиране и подобряване на достъпността за незрящи деца и техните придружители на Образователен детски кът по геология и минералогия в музея"

2020 г.: Проект „Закупуване на оборудване за фотодокументация на образците от основен фонд на НМ „Земята и хората“, като част от дигитализацията на движимите културни ценности.“

2019 г.: Научна обработка на еталонна кремъчна колекция (кремъчна литотека) съхранявана в НМ „Земята и хората“ - София.

2014 г.: Проект към Агенция за хората с увреждания