ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА

„Профил на купувача“ съдържа цялата информация за обществените поръчки, възлагани от Националния музей "Земята и хората" (НМЗХ), съгласно изискванията на Закона за обществените поръчки (ЗОП).

Структуриран в две части: Общ раздел и Обществени поръчки.