ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА

ОБЯВА ТЪРГ

ЗАПОВЕД КЛАСАЦИЯ ТЪРГ


„Профил на купувача“ съдържа цялата информация за обществените поръчки, възлагани от Националния музей "Земята и хората" (НМЗХ), съгласно изискванията на Закона за обществените поръчки (ЗОП).

Структуриран в две части: Общ раздел и Обществени поръчки.

След въвеждане на Централизираната автоматизирана информационна система „Електронни обществени поръчки“ (ЦАИС ЕОП), информацията след 2019 г. е публична на профила на купувача.

ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА НМ "ЗЕМЯТА И ХОРАТА", ЦАИС ЕОП