ИЗЛОЖБА “НОВИ ПОСТЪПЛЕНИЯ”

Изложба Нови постъпления

Традиционно на 19 юни -  Деня на дарителя на НМ "Земята и хората" се открива временна изложба, в която се представят новите постъпления от предходната година. Акцент тази година е дарената от Националния дарителски фонд „13 века България” голяма колекция от скъпоценни и декоративни камъни. Благодарение на нея експозицията „Скъпоценни камъни“ на музея се обогати с вази от чароит и нефрит; фасетирани аметист и цитрин; бижута с диамант, рубин, сапфир, планински кристал, карнеол, хризопраз и др.

  DSCF0178

В Изложба „Нови постъпления”, открита на 19 юни 2017 год. са  представени както дарения на минерали и суровини, така и експонати от теренни изследвания на специалистите на музея.

Нов момент е дарителска кампания сред нашите приятели във Фейсбук в полза на музея.  В резултат на това през последния месец чрез куриер получихме много дарения от Димитровград, Пловдив, Варна, Момчилград, Кърджали, Хасково, Гърция, дори от квартал Редута на София. Сред имената на дарителите са Стефан Арабаджиев, Калин Прахчаров, Иван и Емил Георгиеви, Петър Малинов, Здравко Стефанов, Христо Маврудов, Веселин Арабаджиев, дори четвъртокласничката Виктория Стефанова от Димитровград.

          В експозицията, наред с минералите могат да се видят оригинално писмо на първия български геолог проф. Георги Златарски (1883г.), теренни описания (1912г.) и личния алтиметър (уред за измерване на надморски височини) на проф. Георги Бончев, дарени на музея от доц. Руслан Костов.

Един от постоянните дарители проф. Ангел Кунов отново ни зарадва с уникални образци от кавансит, апофилит от Индия. Колегите от Сърбия Бранислав Пашайлич, Трайчо Тончич и Душан Падунавац предоставиха суровини от уникални минерални находища Бор и Трепча.

Експонирани са и: турмалин с лепидолит, от Мозамбик, дарение от Алксандър Диков; манганови конкреции от Атлантически океан, дарени от Вълкана Стоянова; прототип на софийските жълтите павета,  от техния създател Л.Лаков от И-т по металознание към БАН; съвременни пещерни образувания; авторски образци на редки минерални видове от цял свят, дарени от откривателя на минерали Игор Пеков; силифицирани растителни останки на  възраст 320 милиона години и др. Представени са собствени сборове на специалисти на музея от уникалните древни рудници Лаврион, Гърция, от различни минерални находища в България.