ЕКСПОЗИЦИЯ “МАТЕРИАЛИ”

Колекцията представя използването на характеристиките на минералите чрез обработката им до изделия. В практиката се прилагат най-общите свойства на материалите - механични, електрически и топлинни.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Керамични изделия със специални приложения

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

 Синтетични диаманти

OLYMPUS DIGITAL CAMERAКварцови кристали за отражателна лазерна спътникова система

Материалознанието е достигнало до равнище, което позволява да се премине от етап на използване на познатите материали към етап на създаване на материали с предварително зададени  свойства.

Чрез съвременните технологии учените създават многобройни нови вещества, но в живота и практиката се използват успешно само онези от тях, които променят бързо света около нас.

Комбинациите от различни, често взаимно изключващите се свойства на ВеО (берилиев оксид), диаманта, алуминиевия нитрид (AlN), фулерените (молекула от въглеродни атоми) позволява създаването на материали с високи електроизолационни и топлопроводни свойства за направа на подложки на мощни интегрални схеми.

OLYMPUS DIGITAL CAMERAКалиево-гадолиниев волфрамат

OLYMPUS DIGITAL CAMERAГерманo-евлитин  Bi4(GeO4)3  (легиран с неодим) KGW:Nd

6Силициеви интегрални чипове 

7    Синтетична слюда - KMg3[AlSi3O10]

В раздел „Материали” на музея се съхраняват над 1600 единици образци. В експозицията на втория етаж, състояща се от 20 витрини,  могат да се видят:

  • от първите материали, използвани от хората (кремък и глина) до материалите на бъдещето (имплантанти, аморфни метали, влакнеста оптика, високотемпературни свръхпроводници и наноматериали - ултрадисперсни диамантени прахове, компакти и фулерени) - (Е 209-211);
  • в експозицията във витрини (Е 215, 217-219) могат да се видят първите произведени в България метали и сплави - азотирани стомани, феросплави и силиций;
  • изделия, получени от минерала кварц - стъкловлакно, стъклена вата, оловно стъкло, стъклосмазка, оптични и лазерни стъкла са показани в E 210;
  • интерес представляват изделията от лят базалт - ситали, качествата им превишават някои от тези на стоманите -  (Е 213);
  • експонирани са материали на керамична основа - строителна (Е 208) и техническа      (Е 212) керамика; специални керамики - кордиеритова и корундова; самосвързан силициев нитрит, пенокерамични материали, силициев карбид, флогопитова керамика, керамични  детайли  за  мотори;
  • огнеупори - динасови, магнезитни, цирконови, алумоокисидни, шамотни,  хроммагнезитни (Е 214).

Предизвикателство за материаловедите е  откриването  на  полезни  свойства  в   отпадните минерални продукти - шлаки, пепели от ТЕЦ, фосфогипс и превръщането им в  изделия.  В експозициите са  показани строителни материали, получени от отпадъци  (Е 204-207).

В експозицията може да се види солидна колекция от монокристали (Е 201, 202, 203 и 220). С експонати от България, Русия, САЩ, Канада и Япония е показан най-популярният изкуствен монокристал използван широко в електрониката - пиезокварцът. Днес нуждите от пиезокварц се задоволяват изцяло от синтезирани в лабораторни  условия кристали.

8Кристал от пиезокварц

Престиж и гордост с прекрасните си показатели и размери са монокристалите от калиево-гадо-линиев-ванадат (KGW:Nd) за твърдотелни лазери, при които диапазона на мощността варира от   20 W до 16 KW. Оптични кристали от флуорит (CaF2) и акустооптични кристали от оловен молибдат (РbМоО4), разработени в лабораториите на БАН, биха правили чест за всяка индустриално развита страна.

9KTP - нелинейно оптичен материал за плосък дисков лазер, KYb (WO4)2 (калиево-итербиев-волфрамат)

В експозицията са представени материали с историческо за страната значение: личната колекция от монокристали на акад. Ростислав Каишев; първите български: стомана, чугун, Pb, Zn, Cd; жълти павета от центъра на София; керемиди и тухли от началото на ХІХ век.

Тук се съхраняват както екзотични експонати, така и жизнено важни минерали - сорбенти използвани при разлив на нефтопродукти; зеолитни пълнители за вторични несортирани полимери и катализатори (Е 207).

Тематичните колекции от материали  обобщават стремежа на човечеството за разкриване на нови свойства и области на приложение на минералите.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Оловен молибдат

11Твърдосплавна фреза за обущарската промишленост

12Комплексна сплав SiCaBaFe

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Детайл от механичнообработваема конструктивна керамика

14Синтетичен кварц

15Колекция от каменни сечива и оръдия на труда

16Монокристолен силиций

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Пигменти

19Синтетичен син кварц

18KLa(WO4)2 - калиево-лантанов волфрамат

  Logo NMZH

Адрес

София 1421 бул."Черни връх" 4

тел.: 02 865 66 39

© Автор: Гено Цонков

© Снимки, дизайн: Студио НМ “Земята и хората”