ЛЯТНА ШКОЛА ПО МИНЕРАЛОГИЯ И ГЕОЛОГИЯ

По покана на проф. Минко Балкански, основател на Фондация „Миню Балкански”, Националният музей „Земята и хората” гостува с Лятна школа по минералогия и геология в базата на фондацията в с. Оряховица.

Участниците от цялата страна в първата школа през 2014 година получиха незабравими изживявания, приятелства и топли спомени, но преди всичко задълбочени знания с практически умения, придобити по приятен и забавен начин.

Учениците от Лятната школа разполагат с: учебни колекции от музея - „Систематика на минералите”, „Скали” и „Фосили”; таблица на Моос; бинокулярна лупа; лабораторни съдове и реактиви за израстване на кристали; геоложки и топографски карти; геоложки инструменти (чукове, длета, компас, лупи); пособия за промиване на златоносен пясък; сито за шлихов анализ; огниво с кремък; игри; научнопопулярни филми.

IMG_0072

IMG_0059

DSC00104

Програмата насища 5 дни и вечери с най-важното от геологията и минералогията. Изживяването е различно от всичко познато, пренася от образуването на вселената до структурата на минералите. Връща времето преди милиарди и милиони години, проследява развитието на живота и на геоложкото познание. Изяснява основни причинно-следствени връзки между тези на пръв поглед отделни явления и дава цялостна представа за света.

DSC00150Заниманията са редуване на онагледени разкази и дискусии с опити и игри като: образуване на Земята; игра с минерали и скали „Досети се кое, кога и за какво е служило”; запалване на огън с кремък, пирит и огниво; морфология и свойства на минералите; магматизъм; самородни елементи; игра: промиване на злато; сулфиди; оксиди; тектоника; силикати; игра на полигон „Да си направим океан”; израстване на кристали от разтвор и демонстрации на процеси в лаборатория; архай и протерозой; видове скали; състезателна игра „Намери и подреди скалите”; екзогенни процеси; палеозой; мезозой; халогениди; сулфати; карбонати; състезателна игра „Минералословица”; неозой; състезателни игри „Кой е този минерал”; игра на полигон: подготовка на вулкански конус и избухване на вулкана.IMG_0105Най-вълнуващи са геоложките наблюдения в красивото подножие на Сърнена Средна гора: разпознаване на скалите и условията на тяхното образуване; откриване на гънкови структури и разломи; работа с геоложка карта и компас; геоложки разрез и коментари по геоложкото минало; събиране на лични колекции от района.DSC00223

IMG_0084Отделено е време за забележителностите на с. Оряховица и начините за използване на скали и минерали от миналото до днес, включително разглеждане на прекрасната гостуваща изложба от музея „Земята и хората”.

Учебната зала е с климатик и мултимедиен прожектор, а свързано помещение се превръща в лаборатория за експерименти и наблюдения. На свободно разположение е компютърна зала. Децата се настаняват в автентичен, но комфортен пансион с отлична кухня и сигурна охрана. При завършване на Школата участниците получават Сертификати и подаръци – минерални образци.IMG_0058От 7 до 12 септември 2015 г. в учебния център на Фондация „Миню Балкански”, с. Оряховица за втори път опитни лектори от музея ще водят Лятна школа по минералогия и геология за мотивирани ученици от 5 до 12 клас.

За повече информация вижте в сайта на Фондация „Миню Балкански”

http://balkanski-foundation.org/welcome/attachments/098_Minerologia%20i%20geologia%20final.pdf