Изграждане на система от насочено (точково) осветление в зала „Гигантски кристали“ като централно експозиционно пространство на НМ „Земята и хората“

Проектът се реализира с финансовата подкрепа
на Министерство на Културата

12 октомври 2021

Приключи работата по изграждането на системата от насочено (точково) осветление в зала „Гигантски кристали“ на НМ „Земята и хората“.

С реализирането на този проект значително се подобри представянето на експонатите от най-атрактивната колекция на Музея, а различните светлинни ефекти, които могат да бъдат постигнати при преаранжирането на светлинните потоци дават възможност за непрекъснато обновяване на общата ѝ визия. С това културните събития, на които сме домакин (концерти, изложби, изложения, представяния на книги, семинари, конференции) ще получат още по-вълнуваща визия.Проектът спечели финансиране в обявената в началото на януари 2021 г. от Министерство на културата сесия „Дейности по опазване и представяне на движимото културно наследство и визуалните изкуства в музеите и художествените галерии“.
По проекта ще бъде изградена система от насочено (точково) осветление в зала „Гигантски кристали“ като централно експозиционно пространство на НМ „Земята и хората“.
В тази зала е разположена колекцията на Музея с най-голяма научна и културна стойност, дарена през 1985 г. от Илия Делев - „Гигантски кристали от Бразилия”.
Естественото осветление идва от остъкленото покривно пространство и е изключително подходящо както за зрителния комфорт на посетителите, така и за доброто представяне на експонатите. Развитието на технологиите и новите изисквания, които модерното общество поставя пред музеите, налагат постоянно модернизиране и адаптиране на експозиционните им пространства, така, че те да предлагат максимално добро възприемане на изложените в тях експонати и да предоставят пълноценно преживяване на своята аудитория.
С изграждането на насоченото (точково) осветление в зала „Гигантски кристали“ НМ „Земята и хората“ цели да обнови и модернизира за публиките си своята най-известна експозиция.
Възможностите на системата да бъде модифицирана (посоката на светлинните потоци да се променя) ще позволи да се акцентира върху специфични особености на експонатите, които в момента не могат да бъдат оценени пълноценно като прозрачност, слоистост, включения, цветова дълбочинна палитра.
Визията на експозицията ще може непрекъснато да се обновява, чрез поставяне на различни светлинни акценти и подчертаване на различни особености на експонатите.