ЕКСПОЗИЦИЯ “МИНЕРАЛИ НА ЗЕМЯТА”

Интересът към минералите и скалите се заражда в дълбока древност и е тясно свързан с развитието на материалната култура на човека. В природата минералите са разпространени предимно с неправилна форма - на зърна, без кристални стени. Добре оформени кристални индивиди се срещат твърде рядко.

1 Вивианит, Потоси – Боливия

Химичният състав и кристалната структура на минералите позволява да се обособят отделни видове, които наброяват над 5200 броя. Всеки от тях носи индивидуално име, обикновено свързано с географско название, с бележита личност, с характерни физични свойства или химизъм.

Azurite - Min na ZemqtaАзурит, Малбунка – Австралия

Раздел Минерали на Земята в музея съдържа над 7700 минерални образци от цял свят, част от които са показани в постоянната експозиция, а останали-те се съхраняват и са достъпни за научни изследвания. Организиран е в две части:

1. Систематика на минералите, с 1618 минерални вида (януари 2018 г.) от 109 държави, от които 309 вида от различни места на България. Колекцията съдържа авторски образци, в които са открити и описани за първи път минералите: в България - балканит, орфеит и василит; в Русия - царегородцевит (Е107), феронордит, коробицинит, фероточилинит, келдишит, шомиокит и др; в Монголия - армстронгит, монголит; в САЩ – холфертит; в Канада - лекокит–(Y).

3 Родохрозит, Учукуакуа – Перу

 2. Минерално разнообразие на Земята включва: Минерали от типови находища: хибонит, Андрой Мадагаскар (Е104); атакамит, Атакама Чили (Е106); отрелит, Отре Белгия; идриалит, Идрия Словения; бурятит,  Солонго Бурятия; гердингенит, Гердинген Норвегия; ходрушит, Ходруша Словакия; надорит, Надор Алжир и много други.

5 Пренит, Кайес – Мали

6Пирит, Навахун – Испания

Колекции с редки минерали от находищата:

    • Дара-и-Пиоз Таджикистан (согдианит (Е111), баратовит (Е113), мизерит (Е109), таджикит, хейтманит, туркестанит и др.
    • Молинело Италия (гамагарит, марстурит, кариопилит, санероит, тирагалоит и др.).
  • Алкални масиви Хибини и Ловозеро на п-в Кола Русия (терскит (Е113), холтит (Е111), мурманит (Е112), кулиокит (Е112), евдиалит (Е112); нормандит, калсилит, раит, зорит, нарсарсукит, маунтинит, серандит и много др.)

Експозицията “Минерали на Земята” дава обща представа за разнообразието на минералното царство. В 22 витрини са показани често срещащи се в природата минерали и такива, които са изключителна рядкост и се намират на единични места по света.

Експонирани са редки минерали с необичайни комбинации на елементи, гигантски кристали, естетични образци.

8Самородна мед, Джезказган – Казахстан

Високо естетични образци: дендрити от самородна мед, Джезказган – Казахстан (Е101); пирит, Навахун Испания (Е102); микроклин (амазонит), Консо Етиопия (Е107); пренит, Кайес Мали (Е109); колекция разновидности на берил (Е113); пироморфит - Мароко и България (Е115); барит, Пьола Германия (Е116); азурит - Мароко (Е118).

Атрактивни минерали: диаманти от най-големите световни находища (Е101) в Сиера Леоне, Гвинея, Австралия, Заир; самородно сребро - Македония, Чехия; самородно злато - най-големия къс намерен в района на Етрополе (Е101).

9Хидроталкит, Рудногорско – Русия

Гигантски по размери кристали:

Фрагмент от гигантски бисмутов кристал (9,6 кг) от Мозамбик (Е101); диаспор (17 см), Милас Турция (Е104); евдиалитов монокристал - п-в Кола (Е111); хидроталкит, Рудногорско   Русия (Е118);

Logo NMZHАдрес

София 1421 бул."Черни връх" 4

тел.: 02 865 66 39

© Автор: Живка Янакиева

© Снимки, дизайн: Студио НМ “Земята и хората”