ДАРИТЕЛИ

Дарителството в България има далечни традиции, чиито корени трябва да се дирят още в годините на утвърждаването на българската държава. Като обществено явление то е уникално с универсални черти и същност, и се обуславя от историческите обстоятелства на своето време. Националният музей  “Земята и хора” е създаден през 1986 година благодарение на щедрите дарения на 90 български и чуждестранни учени, интелектуалци, колекционери и 65 институции и фирми чрез Националния дарителски фонд “13 Века България”. Броят на дарителите на музея към 2020 година нараства на 1009 български и чуждестранни дарители, институции и фирми.

През 1985 год. Илия Делев, единственият търсач и колекционер на гигантски кристали в света подарява 53 гигантски кварцови кристали на ДОО “Фонд 13 века България” с условието: „тази уникална колекция да бъде завинаги неделима и експонирана в моята родина на подходящо място, отговарящо на нейната научна и културна стойност.”

Комитетът за култура (Министерство на културата) начело с Георги Йорданов полага усилия за спасяването на предвидените за разрушение сгради на военния Арсенал в София и превръщането им в музей, който да приюти дарението на Илия Делев.

Към гигантските кристали на Илия Делев се добавят бързо даренията на десетки български учени, колекционери, интелектуалци, минно-добивни предприятия и организации. В музея “Земята и хората” постъпват колекцията от редки минерали на доц. Михаил Малеев; научните колекции на проф. Богдан Богданов, Леонид Ратиев, проф. Ангел Кунов, проф. Иван Начев и други; Колекцията от хромитови руди от наши и чужди находища на проф. Мария Желязкова; Колекциите от български и чужди минерали на Александър Диков, Никола Зидаров, Димитър Ноков, Антон Иванов, Димитър Сокеров; Сбирката от монокристали от Институт по минералогия и кристалография - БАН; Дарения от бившите ДФ “Горубсо”, ДФ “Кремиковци” и престижните фирми Premier Diamond Со. Belgium, English China Clay, Boliden, Sweden и много други. Илия Делев прави още две дарения, включващи гигантски кварцови кристали, аметистови геоди, скъпоценни камъни (изумруд, топаз, турмалин, ахати).

СПИСЪК С ДАРИТЕЛИ


На 18 май 2021 г. НМ „Земята и хората“ получи 2 дарения от Института по минералогия и кристалография към БАН. Те са разработки на двама млади учени: д-р инж. Александър Николов и д-р Борислав Живков Барбов – главни асистенти в института.

Първото е в областта на геополимерите - група неорганични строителни материали със строеж, наподобяващ природните скалообразуващи минерали. Дарението включва мостри от олекотен геополимер на базата на летяща пепел от ТЕЦ Марица AES, гр. Гълъбово и геополимери, направени от отпадъчна шлака от завод Аурубис в гр. Пирдоп.

Второто дарение е в областта на една уникална група минерали, каквито са зеолитите. Музеят вече притежава мостри от седем синтетични зеолита, получени от въглищни пепели и пепел от оризови люспи.

И двете дарения са с изключително широко практическо приложение в много области и са принос на българските учени в развитието на екологичните технологии. Ще могат да се видят в НМ „Земята и хората“ след 19 юни като нови постъпления от сезон 2020/2021 г.