ИСТОРИЯ

Създател на Националния музей „Земята и хората“ и негов дългогодишен директор от основаването му през 1986 г. до 2012 г. е доц. д-р Михаил Малеев. Негова е идеята за създаване на нов тип музей на 21-ви век и разработването на концепция за структурата и функциите му. Успява за невероятния срок от една година да осигури без нито един лев от бюджета на държавата средства за реконструкция на полуразрушената сграда на Софийския арсенал, да събере чрез дарителство и откупки минерални образци и материали за всички експозиции и фондове. Сам той колекционер на минерали от ученически години, дарява на новия музей около 15 000 образци от уникални и редки минерали от цял свят. С многобройните си инициативи като: Междуна­роднен музикален конкурс „Музиката и земята", Софийска инициатива за съхраняване на минералното разнообразие, създаване на геоложки учебен кабинет, Международен фотоконкурс „Земя за всички", Събор на българската книга, учре­дяването на Общество на устойчивото развитие на българския език, поредицата от изложби, сесии и дискусии „Големите хуманисти на XX век" и ред други утвърди музея като уважавано от широката общественост културно, духовно и научно средище, както и в неформален център за Устойчиво развитие в страната.

Много точна преценка за неговото дело е дадена в едно от впечатленията в Златната книга на музея:
Това е един прекрасен и идеален замисъл. Да се създаде такъв музей от нищо, е дело, което малко хора могат да осъществят."
Дейвид Уилсън, директор на Британския музей, 21.10.1988 г.

Михаил Малеев е роден в гр. София на 21 август 1941 г. През 1965 г. завършва минералогия в Московския държавен университет „М.В. Ломоносов“, а през 1968 - редовна аспирантура там. Той е асистент, а после доцент в катедра „Минералогия и кристалография“ на СУ „Св. Кл. Охридски“ (1969-1979), създател и директор на Института по приложна минералогия на БАН (1983), основател и директор на Национален музей „Земята и хората“ (1986-2012), първи заместник-председател на Асоциация „Металургия и минерални суровини“ (1987), ръководи разработката на програмни документи за „Нова суровинна база на страната“ (1987-1989), създател и председател на Фондация „Земята и хората“ (1993).

Отличия:

  • Почетен член на Минераложкото дружество на Русия;
  • Действителен член - академик на РАЕН -  Руска академия за естествени науки;
  • Ломоносова премия на МГУ „М.С. Ломоносов“;
  • Златна значка „Проф. Асен Златаров“ на ФНТС
  • Премия на Президиумите на БАН и АН на СССР за най-добра съвместна  научна работа;
  • Вписан в Златната книга на българските откриватели и изобретатели (№16);
  • Медал „А. Е. Ферсман“ - за заслуги в геологията” на РАН;
  • Медал „В.А. Коптюг“
  • Медал „За заслуга в отбраната на страната“.

На името му е именуван нов минерал – малеевит (IMA 2002-027).