ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ ЗА МУЗЕЯ

„Това е един прекрасен и идеален замисъл. Да се създаде такъв музей от нищо, е дело, което малко хора могат да осъществят“.
Дейвид Уилсън, директор на Британския музей
21.10.1988 г.( от книгата за впечатления на музея)

Националният музей „Земята и хората“ е държавна културна институция с национално значение към Националния център за музеи, галерии и изобразителни изкуства на Министерството на културата на Република България.  Основан е на 1 януари 1986 г. и е открит за посещения на 19 юни 1987 г. Средствата за създаването на музея и придобиването на минералните образци са изцяло от дарения на частни лица, фирми и институции в Националния дарителски фонд „13 века България“. В музея са регистрирани 1046 дарители – фирми, институции и частни лица от цял свят.

Музеят е разположен в центъра на София и заема реставрирана сграда – паметник на културата от началото на XX в., част от Арсенала. На площ от 6142 м2 са разположени изложбени зали, фондови помещения, лаборатории, видеозала, зала за конференции. Авторът на проекта за реконструкция на сградата е арх. Христо Ганчев. Интериорът е проект на художника Иван Радев, а оригиналните фрески в залата са творби на художника Теофан Сокеров.

По своя профил Националният музей „Земята и хората“ е специализиран музей, обхващащ минералното царство на Земята в различни негови аспекти – жизнена среда, източник на суровини и енергия, предмет на научно познание, обект на емоционално и естетическо въздействие. Фондовете на музея показват връзката на Човека със Земята.

Образците са от всички континенти и показват като „благородниците“ в минералното царство – редки и красиви минерали, така и минералите „работници“ – минералните суровини. Материалите, получени от минерални суровини, показват нагледно човешкото знание, въплътено в технологии. Eкспозиция „Гигантски кристали“ е най-богатата в света колекция от гигантски кристали на кварца.

Оригиналната визия, философията на музея, чудесната акустика и пространствата на сградата я правят привлекателна за осъществяването на концерти, изложби, ревюта, спектакли и др.

Националният музей „Земята и хората“ е инициатор на прояви от национално и международно значение: Деня на Дарителя, Софийската инициатива „Съхраняване на минералното разнообразие“, Международния музикален конкурс „Музиката и Земята“, Фестивала „Изкуствата – за Земята“, Деня на Милосърдието…

Статут на „Държавен културен институт с национално значение“ на музея е даден с Решение на МС №495 от 19.07.2002 г. с обосновка от Министъра на културата „за универсална културна дейност“.

Музеят представлява интерес за широки групи от обществото – геолози, миньори, учени, технолози, еколози, хора на изкуството, бизнесмени, колекционери, учащи се, деца и възрастни, всяка от които, в зависимост от своята подготовка и нагласа, намира различни неща за себе си.

Музеят притежава богати и добре комплектувани фондове. Към януари 2021 г. има над 32 662 музейни единици. Всички материали са систематизирани в 7 раздела. Разделът "Минерални ресурси на България" съхранява образци от над 100 минерални находища и минерали проявления. Най-атрактивната част в музея е експозицията „Гигантски кристали “ - една от двете големи експозиции в света; „Минерали на Земята“ е най-богатата систематична колекция на Балканите, включваща над 7800 образеца от 1663 минерални вида, при общо известни за науката 5200. "Минерали на България" най-пълната колекция от български минерали (326 вида), представени в над 4600 бр. минерални образци. "Скъпоценни и декоративни камъни" има близо 3000  образеца от всички видове скъпоценни камъни.

Музеят е отворен за посещения всеки ден от 10:00 до 18:00 ч. (без прекъсване и без почивен ден) с изключение на официалните празници - Коледа, Нова година и Великден.