ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ ЗА МУЗЕЯ

Националният музей „Земята и хората”- София е държавен културен институт с национално значение. Извършва общонационални функции по издирване, придобиване, изучаване, опазване и представяне на минералите и минералните ресурси, като важна част от националното природно наследство. Участва в провеждането на държавната политика по изучаване и опазване на културното наследство, съвместно с компетентните държавни и общински органи. Осъществява методическа и друга помощ на музеите от националната музейна мрежа.

Сградата на Националния музей „Земята и хората” е построена в края на ХІХ век, като най-голямата постройка от тогавашната военна работилница (Софийски артилерийски арсенал). Една от първите сгради с цялостна железобетонна конструкция. Обявена е за недвижима културна ценност.

Arsenal

През 1986 г. е предоставена безвъзмездно за изграждане на музей „Земята и хората”. Сградата е реставрирана и адаптирана по проект на арх. Христо Ганчев. Интериорът, музейният реквизит и начинът на експониране са разработени от проф. Иван Радев, а монументалната живопис е дело на проф. Теофан Сокеров. Кристалната скулптура пред музея е дело на проф. Иван Радев.

NMZH

В административно и методично отношение ръководството на музея се осъществява от Министерство на културата на Република България.

Музеят e храм на дарителството, сътворение на щедростта и родолюбието. Създаден е изцяло с дарения  на български и чуждестранни физически и юридически лица. Цялостната реализация на музея, включително реставрацията и адаптацията на сградата, е осъществена с парични средства на Националния дарителски фонд „13 века България”. Към декември 2020 г. общо 78 % от образците в основния фонд на музея са били придобити чрез дарения от 1009 български и чуждестранни дарители.

Daritelite

С най-голяма научна и културна стойност е дарената от Илия Делев през 1985 г. колекция „Гигантски кристали от Бразилия”.

130120 047

Музеят притежава богати и добре комплектувани фондове. Към януари 2021 г. има над 32 662 музейни единици. Всички материали са систематизирани в 7 раздела. Разделът "Минерални ресурси на България" съхранява образци от около 400 български находища и рудопроявления. Най-атрактивната част в музея е експозицията „Гигантски кристали “ - една от двете големи експозиции в света; „Минерали на Земята“ е най-богатата систематична колекция на Балканите, включваща над  7700 образеца от 1663 минерални вида, при общо известни за науката 5200. "Минерали на България" най-пълната колекция от български минерали (326 вида), представени в над 4600 бр. минерални образци. "Скъпоценни и декоративни камъни" има близо 3000  образеца от всички видове скъпоценни камъни.

Iv. Bonev2

Националният музей „Земята и хората” е инициатор на редица прояви като: Международния ден на планетата Земя (22 април); Световния ден на водата (22 март); Световния ден на  околната среда (5 юни); Европейски дни на минералите; Софийска международна изложба на минерали, фосили и скъпоценни камъни; Ден на Милосърдието; Ден на Дарителя на музея; Софийска инициатива за съхраняване на минералното разнообразие. Музеят провежда широка учебно-образователна дейност с младежка публика, използвайки разнообразни форми като: „Детски кът”; „Интерактивен кът”; „Кабинет по геология”; „Школа по геология и минералогия”, „Лятна школа по минералогия и геология” и др. Всяка година през музея преминават над 16000 деца.

1111Радващи са оценките на посетителите за музея: „Кара ме да се чувствам отговорен за бъдещето на Земята”; Чувствам се  горд като българин!“

Експозиционната зала е отворена всеки ден от седмицата, включително и на националните празници.  Работното време е от 10.00 до 18.00 часа.