КОНТАКТИ

Адрес:

гр. София 1421

бул. "Черни връх" № 4

тел. 02/ 865 6639

факс: 02/ 866 1455

е-mail: earth.and.man@gmail.com

е-mail:office@earthandman.org

fb

АКТУАЛНО

„Земята във филми”. Всяка сряда от 16.00 часа имате възможност да обогатите представите си за състава, строежа, развитието на Земята и начините, по които сме свързани с нея. Филмите са специално подбрани и подходящи за широка аудитория. Ежемесечно в културният календар на музея сe публикува филмовата програма.

  • ДАКИАРДИТ-К – НОВ МИНЕРАЛЕН ВИД ОТКРИТ ОТ СПЕЦИАЛИСТИ НА МУЗЕЯ

    Дакиардитовата серия минерали са редки високосилицеви (Si/Al>50) зеолити с широки вариации в съотношението Na:K:Ca, като в повечето случаи преобладаващ катион е Са или Na. Дакиардит с необичайно високо съдържание на K беше установен при изследване на образци, събрани от сътрудници на НМ “Земята и хората” от района на с. Ауста,…

    Повече