КОНТАКТИ

Адрес:

гр. София 1421

бул. "Черни връх" № 4

тел. 02/ 865 6639

факс: 02/ 866 1455

е-mail:earth.and.man@gmail.com

Facebook:/Earth.and.Man.National.Museum/

АКТУАЛНО

„Земята във филми”. Всяка сряда от 11.00 и 16.00 часа имате възможност да обогатите представите си за състава, строежа, развитието на Земята и начините, по които сме свързани с нея. Филмите са специално подбрани и подходящи за широка аудитория. Ежемесечно в културният календар на музея сe публикува филмовата програма.