Експозиционната зала на НМ „Земята и хората“ е отворена за посещения при използване на 50% от капацитета, от 01.06.2021 г. до 31.07.2021 г., съгласно Заповед № РД-01-375/27.05.2021 г. на Министъра на здравеопазването на Република България, при спазване на
всички предписани противоепидемични мерки.

Възстановява се диагностиката на минерали и скъпоценни камъни в сряда от 10.00 до 12.00 ч. по предварителна заявка по телефона.

Магазин „Интергеоресурс“, намиращ се в сградата на Национален музей „Земята и хората“, бул. „Черни връх“ № 4, е отворен.
Работно време: всеки ден от 10:00 – 18:00 ч.

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ ЗА МУЗЕЯ