КОНТАКТИ

Адрес:
гр. София 1421
бул. "Черни връх" № 4
мобилен: 0878 965 274 - в работното време на администразията - от понеделник до петък, 9:00 - 17:30ч.
е-mail:earth.and.man@gmail.com

АКТУАЛНО

Уважаеми посетители,
Във връзка със Заповед № РД-01-124/13.03.2020 г. на Министъра на здравеопазването, Експозиционната зала на НМ „Земята и хората“ е затворена за посещения за срок от 16 март 2020 г. (понеделник) до второ нареждане.
За същия период се прекратяват всички публични прояви и дейностите с партньори на музея.


Тържествено честване на успението на св. Кирил,
1150-годишнината от ръкополагането на св. Методий за архиепископ
и 40-годишнината от обявяването на светите братя
за съпокровители на
Европа


9th International Conference
Mineralogy and Museums,
Sofia 5-7 July  2020


Symmetry Festival
Sofia 2-5 September 2020


 Във връзка със Заповед
№ РД-01-124/13.03.2020 г.
на Министъра на здравеопазването,
Експозиционната зала
на НМ „Земята и хората“
е затворена за посещения
за срок от 16 март 2020 г. (понеделник) до второ нареждане. За същия период се прекратяват всички публични прояви и дейностите с партньори на музея.


ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ ЗА МУЗЕЯ