СТАЖАНТСКА ПРОГРАМА В НАЦИОНАЛЕН МУЗЕЙ „ЗЕМЯТА И ХОРАТА“

СТАЖАНТСКА ПРОГРАМА В НАЦИОНАЛЕН МУЗЕЙ „ЗЕМЯТА И ХОРАТА“

Стажантската програма е подходяща за студенти бакалавърска и магистърска степен от всички висши учебни заведения в Република България, специалности – Геология, География, Геоморфология, Музеология, Туризъм, Педагогика и др.

Програмата предлага възможност на мотивирани студенти, готови да допринесат за развитието на музея да участват в изследователски, културни и образователни проекти, творчески инициативи, практическа работа с научните колекции, библиотечни фондове и др., чрез съвместна работа с екипа на Националния музей „Земята и хората“, в рамките на година. Стажът е безплатен и основан на доброволчески начала. Дейностите извършвани от стажантите се реализират в сградата на музея, под наблюдението на ръководителя на стажа. Няма фиксирано работно време. Времетраенето на задачите е според спецификите им, възможностите и свободното време на стажантите. Стажантите получават сертификат за участие в стажантска програма. Музеят не се ангажира с осигуряване на работно място след приключване на стажа.

СТАЖАНТИТЕ МОГАТ ДА:

Научат повече за състава, строежа и историята на планетата Земя.

Контактуват с учени и специалисти, които споделят музейния си и теренен опит.

Имат пряк досег с образци от експозицията и фондовете на музея. Извършват техническа и научна работа с колекциите.

Участват в оформлението на материали за развитие и обновяване на експозиции.

Наблюдават и вземат участие в презентационни и образователни дейности на музея.

Контактуват с гостите и посетителите на музея, водят беседи в експозицията.

Разработят собствен проект, изследване, творческа инициатива, курсови и дипломни работи.

Направят преценка за професионалното си ориентиране.

ЗА ДА КАНДИДАТСТВАТЕ:

Изпратете автобиография и мотивационно писмо на e-mail: earth.and.man@gmail.com Подадените документи се разглеждат от ръководството на музея. Само одобрените по документи кандидати получават покана за интервю и последващо включване в стажантската програма.