ИЗЛОЖБА “НОВИ ПОСТЪПЛЕНИЯ”

Временна изложба „Нови постъпления 2021”

Всяка година на 19 юни - Деня на дарителя се открива временна изложба с новите постъпления от дарения и теренни сборове през изминалия сезон.

Акценти за 2021 г. са: дарението на доц. Михаил Малеев на образци с висока научна и историческа стойност;  смарагди от втората находка в България – находище Югово, дарени от откривателя Милан Ичев и Стефка Приставова; морион – монокристал от с. Вишнево, дарение от Александър Диков; дарените образци от находище „Милин камък“ и кариера „Огняново“; даренията от Института по минералогия и кристалография към БАН на разработки в областта на геополимерите и синтетичните зеолити. Отново цяла витрина заемат даренията от Фейсбук приятели на музея.

Особено ценни са даренията от членове на Българския антарктически институт: проф. Христо Пимпирев, Ралица Събева, Стефан Велев и Дочо Дочев, сред които образец с белемнити, донесен от проф. Христо Пимпирев при неговата първа експедиция на Антарктида – сезон 1987/88 година.

Проф. Христо Пимпирев получава свидетелство за дарение

Дарението на проф. Хр. Пимпирев -

белемнити с възраст Долнa креда

(110 млн.г.), остров Александър,

Британска база Фосил Блъф