ШКОЛА ПО ГЕОЛОГИЯ И МИНЕРАЛОГИЯ 2022/2023

ШКОЛА ПО ГЕОЛОГИЯ И МИНЕРАЛОГИЯ 2022/2023

Школата се спонсорира от "АСАРЕЛ ИНВЕСТМЪНТ" ЕАД
(ASAREL INVESTMENT JSC)

След две години прекъсване отново можем да бъдем заедно в Школата по геология и минералогия. Леко и приятно, само за по час и половина седмично, чрез науката геология ще разберете как светът ни е станал такъв, какъвто е. Заниманията са разбираеми дори за четвъртокласници, интересни са и за техните родители. Очакваме Ви в музея „Земята и хората“, най-общодостъпния образователен център по геология и минералогия в страната.

 

Школата е без такси и възрастови ограничения. Целева група са ученици над 3 клас с интерес към минералите, геоложките явления и историята на Земята.

Програмата е двугодишна, веднъж седмично от октомври до юни, в събота от 11.00 до 12.30 часа.

Информация и записване:

на тел. 02/865-66-39

или е-mail: zemyata.poznata.i.nepoznata@gmail.com

 

 

ПРОГРАМА

Минералите не просто участват, те са в основата на милиардите години сложна обвързаност между наглед различни явления в най-сложната от известните ни системи – Земята. Значението и връзките между изучаваните в училище математика и физика, химия и биология, история и география ще бъдат разбрани като части от всеобхватен разказ, започващ от космичния газ и прах до преобразуването му в магма и после във видоизменящи се минерали и скали. Проследява се почти невероятното формирането на годна за живот планета с атмосфера, океан и подходящ климат; до изумителната еволюция и развитието на нас, хората, които не можем да живеем без да използваме минерали. Доброто качеството на Вашия живот и бъдещето на децата Ви изисква да знаете как работи тази система.

 

 

 

ГРАФИК на ЗАНИМАНИЯТА

1 октомври (събота) 11.00 ч.
Тема 1. От къде сме започнали?

8 октомври (събота) Софийско изложение на минерали, фосили и скъпоценни камъни.
Желаещите могат да го посетят, но школата няма занимание.

15 октомври (събота) 11.00 ч.
Тема 2. Науката геология

22 октомври (събота) 11.00 ч.
Тема 3. Математика и природа

5 ноември (събота) 11.00 ч.
Тема 4. Форма, размери, физични свойства и строеж на Земята

12 ноември (събота) 11.00 ч.
Тема 5. Възраст на Земята. Химичен състав на Земята

19 ноември (събота) 11.00 ч.
Тема 6. Екзогенни процеси. Изветряне на скалите

26 ноември (събота) 11.00 ч.
Тема 7. Геоложка дейност на вятъра. Геоложка дейност на леда

3 декември (събота) 11.00 ч.
Тема 8. Геоложка дейност на повърхностно течащите води

10 декември (събота) Коледно изложение на минерали.
Желаещите могат да го посетят, но школата няма занимание.

17 декември (събота) 11.00 ч.
Тема 9. Геоложка дейност на подземните води. Карст

7 януари (събота) 11.00 ч.
Тема 10. Геоложка дейност на морските и океанските води

14 януари (събота) 11.00 ч.
Тема 11. Основни скалообразуващи минерали. Видове скали.

21 януари (събота) 11.00 ч.
Тема 12. Седиментни скали

28 януари (събота) 11.00 ч.
Тема 13. Ендогенни процеси. Магматизъм

11 февруари (събота) 11.00 ч.
Тема 14. Вулканизъм

18 февруари (събота) 11.00 ч.
Тема 15. Магмени скали

25 февруари (събота) 11.00 ч.
Тема 16. Метаморфизъм и метаморфни скали

11 март (събота) 11.00 ч.
Тема 17. Тектонски движения на земната кора

18 март (събота) 11.00 ч.
Тема 18. Структурни форми

25 март (събота) 11.00 ч.
Тема 19. Земетресения

1 април (събота) 11.00 ч.
Тема 20. Космично развитие на Земята. Хадей

22 април (събота) Международен конкурс за инструменталисти и композитори „Музиката и Земята“.
Желаещите могат да го посетят, но школата няма занимание.

29 април (събота) 11.00 ч. и 15.00 ч.
Тема 21. Исторична геология. Архай и Протерозой

13 май (събота) 11.00 ч. и 15.00 ч.
Тема 22. Исторична геология. Палеозой

27 май (събота) 11.00 ч. и 15.00 ч.
Тема 23. Исторична геология. Мезозой

3 юни (събота) 11.00 ч. и 15.00 ч.
Тема 24. Исторична геология. Неозой

10 юни (събота) 11.00 ч.
Геоложка екскурзия