СЪХРАНЯВАНЕ НА МИНЕРАЛНОТО РАЗНООБРАЗИЕ

Софийска инициатива

“Съхраняване на минералното разнообразие"

Инициативата за съхраняване на минералното разнообразие се роди в НМ “Земята и хората” през 1999 г. Работейки по тази инициатива бяха организирани Интернет-семинар (2000) и осем международни симпозиума “Минералното разнообразие – изследване и съхраняване” (2000, 2002, 2005, 2007, 2009, 2011, 2013 и 2015).

участници в Симпозиума 2011

Участници в Симпозиума - 2011 г.

участници в Симпозиума 2013

Участници в Симпозиума - 2013 г.

Основни теми на симпозиумите бяха: “Минерални колекции и каталожните им публикации - фундамент за описателни, генетични и приложни изслед­вания”, “Осмисленото минерално разнообразие - необходим елемент за възпроизводството на научното знание”, „Съхранено in-situ и ex-situ минерално разнообразие – съвременно състояние”, “Исторически научни и тематични минерални колекции”, “Монографични минерални колекции”, “Научни колекции на знаменити минералози - историческа и съвременна интерпретация”, “Регионални колекции”, “Представяне на научни минерални колекции, съхранявани в университети, научни институти, музеи, минно-добивни предприятия, в частни колекции на минералози - професионалисти и любители” и др.

В осемте симпозиума досега са взели участие близо 300 учени и специалисти от: България, Сърбия, Русия, Украйна, Полша, Румъния, Великобритания, Франция, Италия, Австрия, Германия, Иран, Бразилия, Аржентина, Австралия. Изнесени са 177 доклада на пленарни сесии и 119 – на постерни сесии.

По време на симпозиумите бяха организирани кръгли маси за разискване на различни аспекти от работата по Софийската инициатива като: “Организационни и нормативни предпоставки за съхраняване и представяне на минералното разнообразие”, “Практически опит в работата по съхраняване на минералното разнообразие – използване на национални и глобални информационни системи”, “Способи за представяне на научните колекции с цел възпроизводство на научното знание”, „Минераложките музеи и устойчивото развитие” „Съхранението на минералите – проблеми и възможни решения”, „Хуманистични аспекти на Софийската инициатива”.

След всеки симпозиум се организират научни екскурзии за запознаване с интересни минераложки обекти, както и с културното наследство на България.

Моменти от Симпозиумите

_12H0137

_12H7411_12H7549_12H7628

_MG_3111a-Konysh_3295

OLYMPUS DIGITAL CAMERADSC01151DSC01288

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERAOLYMPUS DIGITAL CAMERAOLYMPUS DIGITAL CAMERA

smr3003

АИ 0203407 Паулина Хъртупану