Проект „Реновиране и подобряване на достъпността за незрящи деца и техните придружители на Образователен детски кът по геология и минералогия в музея“

Проектът се реализира с финансовата подкрепа
на Министерство на Културата

Проектът се класира на осмо място в конкуренция със 170 проектни предложения в обявената в началото на ноември 2020 от Министерство на културата сесия „Дейности по опазване и представяне на движимото културно наследство и визуалните изкуства в музеите и художествените галерии“.

Реализацията му вече започна, а тук ще намирате актуална информация за развитието му през 2021 г.