ПЕРСОНАЛ

РЪКОВОДСТВО НА НМ „ЗЕМЯТА И ХОРАТА”:
 1. Директор - Светлана Енчева
 2. Зам. Директор – Гено Цонков
ОТДЕЛИ:
Отдел „Фондове и експозиции”
 1. Ръководител отдел - Петко Петров
 2. Главен уредник – Живка Янакиева
 3. Уредник  – Лариса Нешева
 4. Уредник – Светла Старирадева
 5. Уредник – Десислава Делибалтова
 6. Фондохранител - Илиана Апостолова
 7. Сортировач, камъни - Георги Пашов
Отдел „Научно-изследователски лабораторни и теренни изследвания, научна група и научен архив"
 1. Ръководител отдел – Светлана Енчева
 2. Геолог, рентгенова лаборатория – Денка Янакиева
 3. Архивист – Милена Христова
 4. Библиотекар – Пролет Груева
Отдел „Връзки с обществеността”
 1. Експерт – Радка Златева-Узунова
 2. Технически организатор - Благовеста Кирова
 3. Системен администратор - Елица Димитрова - Николова
 4. Технически сътрудник - Екатерина Димитрова
 5. Технически изпълнител - Стефка Христова
 6. Технически изпълнител – Ангелина Цекова
Отдел „Административно-финансов”
 1. Организатор стопански дейности – Милчо Кърнев
 2. Технически сътрудник – Петрана Андонова
 3. Специалист, поддръжка - Атанас Славов
 4. Работник, поддръжка на сгради – Иван Тодоров
 5. Домакин – Петър Димитров
 6. Чистач – Надя Христова