ДНИ НА МИНЕРАЛИТЕ – ИЗЛОЖЕНИЯ НА МИНЕРАЛИ, ФОСИЛИ И СКЪПОЦЕННИ КАМЪНИ