АКТУАЛНО

 

Eкспозиционната зала на НМ „Земята и хората“ - София
е отворена за посещения
при спазване на всички предписани противоепидемични мерки
в Заповеди № РД-01-487/31
.08.2020 г. и № РД-01-489/31.08.2020г.
на Министъра на здравеопазването на Република България
.
Не се провеждат групови посещения, екскурзоводски беседи, експертизи на минерални образци за посетители.


22 април - Международен ден на Земята


Тържествено честване на успението на св. Кирил
1150-годишнината от ръкополагането на св. Методий за архиепископ 
и 40-годишнината от обявяването на светите братя за съпокровители на Европа


Отбелязване на Световния ден на почвите в НМ „Земята и хората“

На 5 декември 2019 г. в НМ „Земята и хората“, за пореден път, бе отбелязван Световният ден на почвата. По инициатива на ООН, денят на почвата се отбелязва в над 150 държави по света, като в различни събития участват над 60 000 учени. Тази година той преминава под мотото: ДА СПРЕМ ЕРОЗИЯТА НА ПОЧВАТА, ДА СПАСИМ НАШЕТО БЪДЕЩЕ”.

Организатори на събитието са Селскостопанска академия, НМ „Земята и хората“, Институт по почвознание, агротехнологии и защита на растенията „Никола Пушкаров” и Българско почвоведско дружество. Участваха представители на всички институции занимаващи се с проблемите на Българската земя.

Честването бе открито от г-н Чавдар Начев – директор на НМ „Земята и хората“ и проф. дн. Ирена Атанасова - директор на Институт по почвознание, агротехнологии и защита на растенията „Никола Пушкаров”.

Пред повече от 100 гости бяха представени научни доклади на тема: Знание, иновации и дигитализация в земеделието - основа за бъдещата обща селскостопанска политика“; „Почвените и поземлени ресурси - решения организация и управление“. 

Открита бе и постерна сесия „Да спрем ерозията на почвата, да спасим нашето бъдеще“. Постерната сесия „Да спрем ерозията на почвата, да спасим нашето бъдеще“ може да бъде видяна в НМ „Земята и хората“ до 20 март на 2019 година, след което ще бъде публикувана на Интернет страницата на музея.