АКТУАЛНО

Експозиционната зала на НМ „Земята и хората“ е отворена за индивидуални посещения при използване на 30% от капацитета, от 01.04.2021 г. до 30.04.2021 г., съгласно Заповед № РД-01-194/30.03.2021 г., при спазване на всички предписани противоепидемични мерки на Министъра на здравеопазването на Република България.
Възстановява се диагностиката на минерали и скъпоценни камъни в сряда от 10.00 до 12.00 ч. по предварителна заявка по телефона.
Магазин „Интергеоресурс“, намиращ се в сградата на Национален музей „Земята и хората“, бул. „Черни връх“ № 4, е отворен.
Работно време: всеки ден от 10:00 – 18:00 ч.


 

 

Програма за Нощта на Музеите – 14 ноември 2020
18:00 – 22:00 часа

1. Концерт на Юске Хосака, пиано, Япония и Велина Кузманова, цигулка. Творби от класиката и съвременноста.
- Ф. Менделсон - "Песен без думи", оп.53, No 1
- Фр. Лист - Етюд по Паганини – "Ловът"
- Б. Барток - Алегро Барбаро
- П. И. Чайковски - "Танц на бонбонената фея" из концертна сюита "Лешникотрошачката"
- П. И. Чайковски - " Трепак" (Руски танц) из концертна сюита "Лешникотрошачката" - Изп. Константин Башиков
- Г. Форе - Баркарола н. 3
- Тору Такамицу – Романс
- Р. Шуман - Крайслериана - Изп. ЮскеХосака
- Г. Катуар - Елегия за пиано и цигулка
- М. Левиев - Соната за цигулка и пиано - Изп. Велина Петкова, цигулка и Юске Хосака, пиано 

2. Избрани презентации на уредниците на Музея, направени по време на извънредното положение.
- Национален Музей „Земята и хората“
- Сградата на Музей „Земята и хората“ като пример за успешна адаптация на индустриалното наследство
- Раздел "Минерали на България"
- Раздел „Минерални ресурси на България“
- Колекция „Ахатите от Шуменското плато“
- „Ахати от Средна Арда“
- Експозиция „Сътворени от водата“
- Раздел „Материали“ в НМ „Земята и хората“

3. Прожекция на научно-популярни филми DaVinci Learning.
- Мистерии на небето, Земята и морето
- Природни чудеса
- Ледниковият национален парк
- Чудесни пейзажи
 


 


22 април - Международен ден на Земята


Тържествено честване на успението на св. Кирил
1150-годишнината от ръкополагането на св. Методий за архиепископ 
и 40-годишнината от обявяването на светите братя за съпокровители на Европа


Отбелязване на Световния ден на почвите в НМ „Земята и хората“

На 5 декември 2019 г. в НМ „Земята и хората“, за пореден път, бе отбелязван Световният ден на почвата. По инициатива на ООН, денят на почвата се отбелязва в над 150 държави по света, като в различни събития участват над 60 000 учени. Тази година той преминава под мотото: ДА СПРЕМ ЕРОЗИЯТА НА ПОЧВАТА, ДА СПАСИМ НАШЕТО БЪДЕЩЕ”.

Организатори на събитието са Селскостопанска академия, НМ „Земята и хората“, Институт по почвознание, агротехнологии и защита на растенията „Никола Пушкаров” и Българско почвоведско дружество. Участваха представители на всички институции занимаващи се с проблемите на Българската земя.

Честването бе открито от г-н Чавдар Начев – директор на НМ „Земята и хората“ и проф. дн. Ирена Атанасова - директор на Институт по почвознание, агротехнологии и защита на растенията „Никола Пушкаров”.

Пред повече от 100 гости бяха представени научни доклади на тема: Знание, иновации и дигитализация в земеделието - основа за бъдещата обща селскостопанска политика“; „Почвените и поземлени ресурси - решения организация и управление“. 

Открита бе и постерна сесия „Да спрем ерозията на почвата, да спасим нашето бъдеще“. Постерната сесия „Да спрем ерозията на почвата, да спасим нашето бъдеще“ може да бъде видяна в НМ „Земята и хората“ до 20 март на 2019 година, след което ще бъде публикувана на Интернет страницата на музея.