ДЕЛОВОДСТВО

Национален музей “Земята и хората“
Адрес: гр. София 1421, бул. "Черни връх" № 4
Работно време: понеделник-петък
08.00 - 17.00
тел. 02 865 6639