ПЕРСОНАЛ

РЪКОВОДСТВО НА НМ „ЗЕМЯТА И ХОРАТА”:
 1. Директор - Чавдар Начев
 2. Зам. Директор – Гено Цонков
ОТДЕЛИ:
Отдел „Фондове и експозиционна дейност”
 1. Ръководител отдел - Петко Петров
 2. Главен уредник – Живка Янакиева
 3. Уредник  – Лариса Нешева
 4. Уредник – Светла Старирадева
 5. Уредник – Десислава Делибалтова
 6. Фондохранител - Илиана Апостолова
Отдел „Научно-изследователски - лабораторни и теренни изследвания с научен архив
 1. Ръководител отдел – Светлана Енчева
 2. Геолог, рентгенова лаборатория – Денка Янакиева
 3. Архивист – Милена Христова
 4. Библиотекар – Пролет Груева
Отдел „Връзки с обществеността”
 1. Експерт – Радка Златева-Узунова
 2. Продавач-консултант – Василиса Желева
 3. Технически изпълнител – Ангелина Цекова
Отдел „Административно-финансов”
 1. Организатор стопански  дейности – Милчо Кърнев
 2. Технически сътрудник – Петрана Андонова
 3. Системен администратор – Александър Туйков
 4. Системен администратор – Елица Димитрова
 5. Домакин – Петър Димитров
 6. Работник поддръжка – Иван Тодоров
 7. Чистач – Надя Христова
 8. Чистач - Красимира Анастасова